2022

16e Werkconferentie KCVG

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Welkom sheet 16e Werkconf. 2022_Son

“Het veranderende landschap van arbeid en gezondheid en de praktijk, academie en onderwijs”
Wat is de rol van KCVG?

De laatste jaren staat de sociaal-medische dienstverlening toenemend onder druk. Het ministerie van SZW, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en UWV hebben afstemming bereikt over veranderingen in de sociaal-medische dienstverlening, uitgewerkt in de Agenda van de Toekomst (zie kamerbrief van 9 april 2021). De verzekeringsarts krijgt een regierol binnen zogenaamde sociaal medische centra (SMC)’s, waarbij de verzekeringsarts samenwerkt met verschillende professionals en stakeholders in de praktijk. Dit vergt een andere manier van werken; in de praktijk zijn al verschillende projecten opgestart om vorm te geven aan SMC’s en verder worden samenwerkingen aangegaan (bijvoorbeeld in taakdelegatie met sociaal medisch verpleegkundigen (SMV’en), psychologen, fysiotherapeuten, maar ook wordt samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen vormgegeven). Het veranderende landschap van arbeid en gezondheid vraagt ook aanpassingen aan de opleiding en de training van competenties van verzekeringsartsen ten aanzien van leiderschap, communicatie, samenwerken en organiseren. Daarnaast hebben verschillende stakeholders een bijdrage te leveren om de ontwikkelingen te ondersteunen of evalueren (zoals CEC, KCVG en opleiders). We zullen stilstaan bij de rol van KCVG, hoe KCVG hierin het beste kan ondersteunen en welk type onderzoek bijdraagt aan gedegen onderbouwing, evaluatie, implementatie en valorisatie.

Tijdens de 16e Werkconferentie staan onderstaande vragen centraal:

  1. Welke projecten zijn in de verschillende districten van UWV opgestart in het kader van het veranderende landschap? Hoe zijn stakeholders (AWP, CEC, opleidingen) daarin betrokken en in hoeverre werken ze samen?
  2. Hoe kan het KCVG onderzoek, onderwijs en praktijk ondersteunen, en samenwerken bij de opzet en de wetenschappelijke evaluatie van deze projecten?

Dag 1: maandag 27 juni 2022

Praktijk, academie en onderwijs – Wat gebeurt er nu?

Dag 2: dinsdag 28 juni 2022

Praktijk, academie en onderwijs – Wat is de rol van KCVG?