Scherm met Do More

Kleinschalige projecten

Publicatie

Werken met de psycholoog in een SMC levert tevredenheid bij klant en verzekeringsarts op en scheelt de verzekeringsarts op verschillende vlakken tijd.

  • Kafri Al J, Kam de D, Omar S, Racké L, Juurlink T.
    Rapport "Werken met de psycholoog in de claim" – een pilot onderzoek.
    Aangeleverd: 22-11-2023.