2018

Werkconferentie 2018

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Werkconferentie KCVG 2018 9 en 10 april 2018
“KCVG onderzoek 2.0; Verdieping en bezinning”

Na twee werkconferenties waarbij de samenwerking in de Academische werkplaatsen centraal stond, richtten we ons in deze werkconferentie meer naar binnen. Het centrale doel was om de kwaliteit van ons onderzoek te vergroten door gebruik te maken van de kennis, ervaring en kunde van de KCVG-ers. De werkconferentie kende een gevarieerd programma met voordrachten, presentaties van KCVG junior onderzoekers en een workshop.

Allard van der Beek opende het programma met een interactieve lezing over alternatieven voor de Randomized Controlled Trial (RCT). De mogelijkheden om deze inzichten in te zetten in KCVG onderzoek bespraken we tijdens deze sessie en bij de presentaties van de junior onderzoekers die volgden. Bij de presentaties van de junior onderzoekers stond dit jaar niet alleen de voortgang centraal. De junioren presenteerden allen een dilemma dat zij in hun onderzoek ervaren. Dit leidde tot nuttige en open discussies over dat dilemma. De deelnemers bespraken o.a. manieren om je onderzoek minder kwetsbaar te maken voor veranderingen in de wetgeving of bedrijfsvoering van UWV en waar je allemaal op moet letten als je gebruik maakt van data uit Polis of van CBS. De onderzoeksteams kunnen weer met alle nuttige tips aan de slag.

De dagen werden afgesloten met een lezing en workshop over het thema zelfregie en zelfredzaamheid. De deelnemers bespraken hoe haalbaar het is om zelfregie en redzaamheid te verwachten van UWV klantgroepen. Belangrijke lessen waren dat zelfregie wezenlijk anders is dan zelfredzaamheid. Iemand met een zware handicap is niet zelfredzaam, maar kan desondanks nog wel regie voeren over zijn of haar leven. En bij mensen die moeite hebben met zelfregie kun je dit stimuleren, zonder te eisen dat ze alles direct kunnen oplossen.

Al met al boden de twee dagen voldoende inspiratie om het komende jaar de kwaliteit van ons onderzoek te blijven verhogen.