home-samenwerking

Samenwerking

Het KCVG stelt samenwerking met andere kennisinstituten en centra zeer op prijs. Andere kennisinstituten en universiteiten leveren met onderzoek en onderwijs een bijdrage aan behoud van werk en verhoging van de participatiegraad. Hierbij kan de mogelijkheid worden bekeken om gezamenlijk nieuwe middelen te verwerven voor onderzoek en ontwikkeling of voor cofinanciering bij gezamenlijke projecten. Zie tevens onderstaand document.

Huidige samenwerking

Op dit moment zijn er al samenwerkingsverbanden met het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC), het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) en met Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Relevant verzekeringsgeneeskundig onderzoek wordt verricht of gefaciliteerd door onderzoeksinstellingen zoals APE en via Instituut Gak en Stichting van de Arbeid. Op internationaal niveau wordt samengewerkt met enkele Europese landen. Door samenwerking in internationaal verband worden kennisproducten ontwikkeld die van waarde zijn voor de verzekeringsgeneeskunde in Nederland, bijv. met Cochrane Insurance Medicine.

Twee vormen van samenwerking

Wij onderscheiden twee vormen van samenwerking met het KCVG: deelname aan het KCVG onderzoeksprogramma en een meer losse vorm van samenwerking.

  1. Eigen onderzoeksprojecten KCVG
    Deze projecten zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma KCVG. Het onderzoeksprogramma van KCVG wordt nu uitgevoerd door AMC, UMCG, UWV, VUmc en partners. We onderscheiden kleinschalige projecten en promotietrajecten.

  2. Schilprojecten KCVG
    Het KCVG staat daarnaast open voor andere vormen van samenwerking met lopende en nog te starten projecten die buiten het onderzoeksprogramma van KCVG worden uitgevoerd door wetenschappelijke en andere instellingen, of door partners van KCVG via een andere financiering.

Tevens werken wij nauw samen met onderstaande partijen