2016

Muntendam 2016

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Muntend@m Symposium 2016: Digitalisering en de verzekeringsgeneeskunde

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) organiseerde op 8 december 2016 het jaarlijkse Muntendam Symposium en daarmee weer terug van weggeweest in de gezellige Rode Hoed!

Het thema was ‘digitalisering en de verzekeringsgeneeskunde’.
Vanuit eigen expertise belichtten verschillende sprekers dit thema:

eHealth
Dr. Hans Ossebaard (Zorginstituut Nederland) ging in op de stand van zaken rondom eHealth: “informatie- en communicatietechnologieën om de gezondheid(szorg) te ondersteunen of te verbeteren:” een definitie die de lading goed dekt. eHealth biedt door laagdrempelige en altijd bereikbare informatie of communicatie mogelijkheden voor betere en betaalbare zorg voor patiënten met chronische aandoeningen, onze cliënten dus.

Achterblijvers
We moeten ons daarbij wel realiseren dat onze cliënten niet allemaal goed weten hoe ze met computers om moeten gaan of hoe ze via internet informatie kunnen vergaren om hun doelen te bereiken. Binnen de samenleving zijn er specifieke groepen die een gebrek hebben aan digitale vaardigheden: “Achterblijvers” aldus prof. Jos de Haan (Sociaal en Cultureel Planbureau). Daar komt nog bij dat deze achterblijvers zich deze digitale vaardigheden ook op langere termijn niet weten eigen te maken. Dit staat deelname aan de arbeidsmarkt mogelijk in de weg en juist daar kan UWV mee aan de slag!

Big data
Maar er is meer werk te doen: digitalisering biedt ons ‘big data’, en daarmee nieuwe inzichten en kennis, mits zinvol verwerkt en juist geïnterpreteerd. Supercomputers kunnen ons daarbij ondersteunen. Miriam de Haas-Nagler (districtsmanager en verzekeringsarts UWV) legde uit dat met deze enorme toename van data het belang van security en privacy toeneemt, en daar moeten we ons goed op voorbereiden.

Stellingen
Rond het thema kwamen verscheidene stellingen aan bod, waar het publiek op kon stemmen en discussiëren onder leiding van dagvoorzitter prof. Allard van der Beek. “Face-to-face contact blijft nodig voor de digitaal achterblijvende cliënt”, dat vinden we (bijna) allemaal…maar…“Ik zie nooit een cliënt en het gaat altijd goed”! was een reactie uit de zaal. En verder: “Voortschrijdende digitalisering vraagt om training van sociale vaardigheden en samenwerking”. Een ruime meerderheid was het daarmee eens: in ons werk zijn sociale vaardigheden en het kunnen omgaan met anderen belangrijk en dat kunnen computers niet. “Bij de beoordeling van functionele mogelijkheden moeten ook ‘digitale skills’ standaard worden meegenomen” vond minder dan de helft. Een reden om dit niet te doen, vanuit het publiek: “(beperkte) ‘digitale skills’ mogen het arbeidsongeschiktheidspercentage niet beïnvloeden”.

Terugblik op 2016
Prof. Sandra Brouwer (voorzitter Programmaraad KCVG) keek terug op het afgelopen jaar. Onderzoekers van het KCVG hebben opnieuw grote stappen gezet met drie promoties die een prominente plek innemen. Onze verzekeringsartsen Selwin Audhoe, Peter van Muijen en Chantal Gielen hebben hun proefschriften succesvol verdedigd.

Junioronderzoekers van het KCVG gaven op het podium van De Rode Hoed een flitspresentatie van hun project, waarna in de pauze het publiek kon speeddaten om verder over de onderzoeken in gesprek te gaan."

Technologisch mythe
Aan het einde van de middag gaf Menno de Bree (docent medische ethiek en filosofie, UMCG) een beschouwing “over techniek”. Hij beschreef de technologische mythe en waarom die werkt, maar illustreerde ook de schaduwkant van verdergaande digitalisering waarbij bedrijven ten koste van onze privacy toegang krijgen tot heel veel data en daar munt uit slaan.

Met deze kanttekening eindigde het symposium en kon er over de middag worden nagepraat tijdens de borrel.

De organisatiecommissie
Birgit Donker-Cools
Femke Abma
Frederieke Schaafsma
Haije Wind