Raster brug met man

Wie zijn wij

Algemene informatie

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is een gezamenlijk initiatief van de afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (AUMC), de afdeling Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Divisie Sociaal-medische zaken (SMZ) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Het doel van het KCVG is het bevorderen van de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde door middel van het ontwikkelen en evalueren van methoden, richtlijnen, hulpmiddelen en interventies. Hiernaast wordt er samen met AUMC en UMCG naar gestreefd om de verzekeringsgeneeskunde aan bod te laten komen in het onderwijs aan studenten geneeskunde, basisartsen in opleiding tot verzekeringsarts en geregistreerde verzekeringsartsen. Samenwerking met andere onderzoeksinstituten wordt nagestreefd om een zo breed mogelijke participatie op het onderzoeksgebied te realiseren.

Deelnemende organisaties KCVG onderzoeksprogramma

  • Afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC
  • Afdeling Gezondheidswetenschappen, UMCG, Groningen
  • Divisie Sociaal-medische zaken, UWV, Amsterdam

Sinds 2005 zijnde deelnemende organisaties steeds een samenwerking voor 5 jaar aangegaan. Momenteel bevindt het KCVG zich in de vierde fase (2020- 2025). Zie tevens onderstaande visie document.

Het onderzoeksprogramma

Het onderzoek van het KCVG is passend in de UWV kennisagenda en richt zich op:

  1. Het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde methoden, richtlijnen en hulpmiddelen voor de verzekeringsgeneeskunde, en;
  2. Het vaststellen van de effectiviteit van interventies.

Voorbeelden zijn evaluatiemethoden voor de praktijk, methoden ter bevordering en bewaking van de kwaliteit en "evidence based medicine" voor verzekeringsartsen. Deze methoden en richtlijnen kunnen verzekeringsartsen in de praktijk gebruiken. UWV is ingericht als academische werkplaats. Voor het KCVG levert het UWV menskracht, ervaring en statistische gegevens. Nieuwe projecten kunnen via het bestuur worden ingebracht.

Thema's die in het KCVG aan de orde komen, zijn onder meer:

  • Oorzaken en gevolgen van gezondheidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid
  • Voorkomen en terugdringen van gezondheidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid
  • Gevolgen van nieuwe wetgeving voor de verzekeringsgeneeskunde

Doel website

Informatie verschaffen over wat de werkzaamheden, activiteiten en producten van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en aanverwante kennisgebieden zijn en wie hierbij betrokken zijn.