Muntendam

Muntendam Symposium

Sinds de oprichting in 2005 organiseert het KCVG jaarlijks het Muntendam Symposium, traditioneel op een donderdag in de Rode Hoed te Amsterdam. Dit symposium heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde. Rondom een actueel thema, komen onderzoekers van binnen en buiten het KCVG aan het woord en is er speciale aandacht voor de promotietrajecten en de kleinschalige onderzoeksprojecten.

Aankondiging en aanmelding verloopt via de KCVG website. Accreditatie wordt aangevraagd.

Zie op deze pagina de programma’s en verslagen van de Muntendam Symposia van voorgaande jaren.

Herkomst naam Muntendam

Het Muntendam symposium is vernoemd naar Pieter (Piet) Muntendam (22 september 1901 – 4 oktober 1986). Piet Muntendam was arts, hoogleraar en politicus en één van de grondleggers van de sociale geneeskunde.

Hij begon op zijn 24e als huisarts in Hollandscheveld, Drents veengebied waar in die tijd grote armoede heerste. Hij zag in dat de medische wetenschap niet veel kan beginnen als je de armoede niet aanpakt. Hij maakt zich hard voor het plaatselijke onderlinge ziekenfonds, hij zette wijkverpleging op en organiseerde consultatiebureaus voor de kinderhygiëne en tuberculosebestrijding.

Hij promoveerde op 28 april 1936 bij de eerste Nederlandse hoogleraar in de sociale geneeskunde, prof. J.M. Baart de la Faille te Utrecht met het proefschrift De sociale beteekenis van rheumatiek, tevens bijdrage tot de ziektewetstatistiek. Daarna werd hij docent in de sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, en kreeg hij in 1940 een bijzonder lectoraat in de sociale verzekeringsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Na de Bevrijding werd hij eerst geneeskundig inspecteur voor de volksgezondheid voor Groningen, Friesland en Drenthe, om vervolgens directeur-generaal volksgezondheid op het ministerie te worden. In 1950 was hij de eerste staatssecretaris van Sociale Zaken, belast met de volksgezondheid om in 1953 deze functie te verruilen voor de functie van directeur-generaal op het ministerie; hij bleek zich meer thuis te voelen in een ambtelijke functie dan in de politiek.

Muntendam eindigde zijn loopbaan als hoogleraar, rector van de Rijksuniversiteit Leiden en was lid van talrijke adviescolleges.

Bronnen:
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/muntend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Muntendam
http://www.biografischportaal.nl/persoon/17047901