Banner 2023 (2)

2023

Muntendam Symposium 2023 “Tijd om te oogsten”

Donderdag 8 juni 13.00 – 17.00 uur - Hybride

Op 8 juni organiseert het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het jaarlijkse Muntendam Symposium in de Rode Hoed met als thema “Tijd om te oogsten”.

Een van de speerpunten van het KCVG is het wetenschappelijk onderbouwen en het bevorderen van de kwaliteit van de verzekeringsgeneeskunde. UWV professionals die in de praktijk werken voeren tevens wetenschappelijk onderzoek uit als junior- of senioronderzoeker. Via deze weg wordt wetenschap optimaal verbonden met de praktijk. Dit jaar staan vier (bijna) afgeronde projecten centraal op de agenda van het Muntendam symposium. De kennis en producten die ontwikkeld zijn in deze projecten zijn klaar om geoogst te worden en worden gepresenteerd door de onderzoekers. Daarbij worden de resultaten besproken en gaat bijzondere aandacht uit naar de implicatie voor de praktijk, wat kunnen wij ermee? Tevens zullen wij een kijkje geven in een aantal nieuw gestarte of te starten projecten, als zaadjes voor een nieuwe oogst. Ook de lopende promotie onderzoeken komen aan bod, middels een interview met de promovendi, waarbij het publiek een update krijgt over de inhoud en de stand van zaken van de projecten. Verder zal een interviewsessie plaatsvinden met drie verzekeringsartsen/onderzoekers die een kleinschalig onderzoeksproject uitvoeren. Tijdens deze sessie beantwoorden zij vragen over het onderzoeksthema, hun motivatie, drijfveren en dromen voor de toekomst.

In bovenstaande link vindt u de uitnodiging met het volledige programma.

U kunt zelf kiezen of u hieraan fysiek in De Rode Hoed in Amsterdam bij aanwezig bent, of liever online deelneemt.

Inschrijving

De inschrijving verloopt uitsluitend via de KCVG website.

Let op: het aantal fysieke plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Toewijzing vindt plaats op volgorde van aanmelding. Aanmeldingen die binnenkomen nadat de fysieke plekken zijn volgeboekt, worden automatisch online ingedeeld. Het aantal deelnemers dat online kan deelnemen is onbeperkt.

Kosten

Zowel online als op locatie zijn de kosten voor deelname € 75,00.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging incl. een iDEAL betaalverzoek. Bij UWV deelnemers bindt verrekening plaats via de kostenplaats van UWV.
Bij no show wordt het betaalde bedrag niet aan u terugbetaald.

Locatie fysiek

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam.
Bereikbaarheid Rode Hoed.

Online deelnemers

De online deelnemers krijgen één week voorafgaande een link toegestuurd met aanvullende informatie.

Doelgroep

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van het KCVG. Het heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

Accreditatie

Accreditatie voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en sociaal medisch verpleegkundigen is verleend.

De organisatiecommissie

Birgit Donker
Trees Juurlink
Femke Abma
Mariska de Wit
Lyanne Jansen
Sonja Schut

@Tijdens het symposium wordt de livestream opgenomen en worden foto’s gemaakt die ingezet kunnen worden voor promotionele doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit uiteraard aangeven bij de organisatie - wij zullen hier dan rekening mee houden.