2012

Werkconferentie 2012

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Werkconferentie 2012: "Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde en het Onderwijs Verzekeringsgeneeskunde: De huidige en de gewenste situatie."

Op 2 en 3 april 2012 heeft de zesde Werkconferentie van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) plaatsgevonden in Amersfoort. Deze jaarlijks terugkerende tweedaagse conferentie heeft als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de onderzoeksprojecten en het bevorderen van de realisatie van de doelstellingen van het KCVG. Dit jaar lag de focus van de werkconferentie op het optimaliseren van de kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundig onderwijs in het basiscurriculum Geneeskunde, de specialisatie tot verzekeringsarts en nascholingen.

Voordat je echter kunt reflecteren op de eigen rol in het onderwijs, is het belangrijk te weten hoe dat onderwijs momenteel is ingericht. Daarom werd op de eerste dag in 2 inleidingen het aandeel van de verzekeringsgeneeskunde in het academisch en in het postacademisch onderwijs geïnventariseerd. De deelnemers kregen in aansluitende workshops de gelegenheid hun visie te geven op hoe zij in een ideale wereld het verzekeringsgeneeskundig onderwijs zien en de rol die het KCVG in dit onderwijs zou kunnen spelen. In parallelle workshop werd kennisgemaakt met aansprekend onderwijsvormen.

Op de tweede dag kwamen andere spelers in het geneeskundige veld aan het woord. De onderwijscoördinator sociale geneeskunde van het VUmc gaf een overzicht van wat er nu aan onderwijs op het gebied van arbeid en gezondheid aan bod kwam in basis curriculum en hoe geneeskunde studenten hier tegenaan kijken. De voorzitter van de Raad Opleiding van de Orde van Medisch Specialisten vertelde hoe het is georganiseerd bij onze klinische collegae. Het UWV besprak uiteindelijk hoe zij de rol van het KCVG in het onderwijs idealiter zien. Tussen de externe sprekers door lieten vier KCVG promovendi zien hoe hun onderzoekresultaten in het onderwijs verzekeringsgeneeskunde ingepast kunnen worden.

De conferentie heeft veel stof tot nadenken opgeleverd en stimuleert het KCVG om verder samen met de stakeholders in het onderwijsveld de besproken ideeën en wensen vorm te geven. Het was een zeer geslaagde conferentie.

Organisatoren senior onderzoekers KCVG
Dr. Gert van Ekeren
Dr. Frederieke Schaafsma
Dr. Jerry Spanjer