Work, create

AWP activiteiten

AWP activiteiten op districtsniveau

De AWP’s organiseren verschillende activiteiten om academisering van de verzekeringsgeneeskunde te stimuleren. Alle AWP’s organiseren jaarlijks regionaal academiseringsdagen, waarin een verzekeringsgeneeskundig thema wetenschappelijk wordt uitgediept. De AWP’s kijken waar de behoefte en mogelijkheden tot academisering in het eigen UWV-district liggen en bepalen zo naar eigen inzicht welke andere academiseringsactiviteiten zij organiseren. Zo worden er in de verschillende districten door AWP’s refereerbijeenkomsten, wetenschapsborrels, netwerkbijeenkomsten, workshops en themalezingen georganiseerd.

AWP activiteiten op landelijk niveau

Twee keer per jaar komen alle AWP-contactpersonen van de verschillende UWV-districten bijeen. Er wordt onderling informatie uitgewisseld over lopende (onderzoeks)projecten en andere academiseringsactiviteiten. Hierbij zijn ook KCVG-onderzoekers en onderzoekers van het CEC (Centraal Expertisecentrum UWV) aanwezig.

Nieuwsbrieven AWP Landelijk

Nieuwsbrieven AWP Districten