2011

Muntendam Symposium verslag 2011

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Thema: "De verzekeringsarts nu en in de toekomst"
Het 5e Muntendam Symposium: Verzekeringsgeneeskunde moet en gaat veranderen.

Op donderdag 15 december 2011 vond in Amsterdam het 5e Muntendam Symposium plaats over de verzekeringsarts nu en in de toekomst. Verzekeringsgeneeskunde is geen statische professie, maar zal de komende jaren aanzienlijk veranderen o.a. door taakdelegatie, de invoering van de wet Werken naar Vermogen en de toenemende vraag naar participatie advies. In de (sfeer-)volle schuilkerk de Rode Hoed gaven achtereenvolgens Jan Welmers, Tineke Woldberg, Egberdien ten Brink en Han Willems hun visie op de toekomst van de verzekeringsarts.Jan Welmers (directeur SMZ) gaf aan dat er 1 professional moet komen in de vorm van een arts arbeid en gezondheid. Rol, competenties en aandachtsgebieden van verzekerings- en bedrijfsartsen rechtvaardigen volgens hem niet langer dat ze aparte categorieën vormen. Daarom zou het volgens hem goed zijn als er 1 beroepsvereniging komt van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Tineke Woldberg (directeur NVVG) riep vervolgens de verzekeringsartsen op om de stap te zetten naar de toekomst. Zij schetste een visionair beeld van mogelijke vernieuwingen in de verzekeringsgeneeskunde door veranderingen in technologie, demografie en globalisering. Egberdien ten Brink (directeur Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost) verhaalde van haar ervaringen met het vragen van een participatieadvies aan SMZ voor de moeilijke bijstandscliënten. Zij gaf daarbij aan dat hun granieten bestand verpulvert, mede doordat UWV/SMZ bij 60 procent van deze mensen nog mogelijkheden ziet. De nieuwe taken voor haar gemeenten in het kader van de Wet Werken naar Vermogen, ziet ze dan ook met vertrouwen tegemoet.

Meer informatie over de inhoud van de voordrachten treft u hieronder aan.

Onderstaande spreker stelde haar presentaties niet beschikbaar.

  • Drs. C.F.M. Woldberg, directeur Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde: Rol en competenties van de verzekeringsarts in Nederland, nu en in de toekomst.

Han Willems (emeritus hoogleraar en beleidsadviseur KNMG) betoogde dat verzekeringsartsen in de toekomst vergaand moeten gaan samenwerken met 1ste lijnsartsen. Hij stelde dat verzekeringsartsen bijvoorbeeld in de gezondheidscentra moeten gaan werken, zodat zij collega-artsen en hun cliënten kunnen adviseren over hun inzetbaarheid in werk.Aan de hand van stellingen van de sprekers werd vervolgens een levendige discussie over dit onderwerp gevoerd. Met de stelling "Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen doen er goed aan om tot één beroepsvereniging te komen" was een aanzienlijke meerderheid van het publiek het eens.
De stelling "De Wajongeren kunnen werkervaring opdoen bij elk type bedrijf" leverde een discussie, waaruit bleek dat niet het type bedrijf maar de bejegening door collega's en leidinggevenden cruciaal is voor een succesvolle ervaringsplaats. Om 17.00 werd de middag afgesloten door de dagvoorzitter, Han Anema, hoogleraar verzekeringsgeneeskunde en kon worden nagepraat onder het genot van een borrel.Het Muntendam Symposium wordt jaarlijks georganiseerd door het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG). Het symposium heeft tot doel verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

Symposium commissie
Dr. Gert van Ekeren
Drs. Sylvia Vermeulen
Dr. Sandra Brouwer
Drs. Diederike Holtkamp