IMG_0213

Bijeenkomsten

Muntendam Symposium

Sinds de oprichting in 2005 organiseert het KCVG jaarlijks het Muntendam Symposium, traditioneel op een donderdag en in de Rode Hoed te Amsterdam. Dit symposium heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde. Rondom een actueel thema, komen onderzoekers van binnen en buiten het KCVG aan het woord en is er speciale aandacht voor de promotietrajecten en de kleinschalige onderzoeksprojecten.

Aankondiging en aanmelding verloopt via de KCVG website. Accreditatie wordt aangevraagd.

Werkconferentie

Jaarlijks houdt het KCVG een Werkconferentie. Deze 2-daagse conferentie heeft interne reflectie en verdieping tot doel. Alle KCVG medewerkers zijn de vaste genodigden. Afhankelijk van het onderwerp dat centraal staat worden externe partners uitgenodigd. Zo zijn in het kader van verdieping van de academisering de afgelopen jaren de AWP contactpersonen van de UWV-districten uitgenodigd.

Zie Programma’s en verslagen van beide bijeenkomsten van voorgaande jaren in de betreffende content.