Organogram andere verhouding

Organisatie

Bestuur KCVG

De leiding van het KCVG is in handen van het bestuur, bestaande uit:

 • Drs. D. Holtkamp (voorzitter KCVG, UWV)
 • Prof. dr. S. Brouwer (vice-voorzitter KCVG, UMCG)
 • Prof. dr. F.G. Schaafsma (AMC)
 • Prof. dr. S.J. van der Burg-Vermeulen (AMC)
 • Prof. dr. U. Bültmann (UMCG)
 • Dr. H. Kroneman (UWV)
 • Prof. dr. J.R. Anema (VUmc)
 • Prof. dr. A.J. van der Beek (VUmc)

Adviesraad KCVG

Er is een adviesraad samengesteld waarin relevante stakeholders uit het veld vertegenwoordigd zijn. Doel van de adviesraad is advisering aan het bestuur KCVG (niet bindend) over het onderzoeksprogramma. De adviesraad fungeert als vehikel voor maatschappelijke verantwoording. De adviesraad borgt de maatschappelijke verantwoording en levert een bijdrage aan brede bekendheid van het KCVG, hetgeen een versterkend effect heeft op de identiteit van het KCVG.

Taken adviesraad

Advies geven aan bestuur KCVG over:

 • Opzet en uitvoering van onderzoeksprojecten
 • Implementatie van onderzoeksresultaten
 • Relevante onderwerpen die zich lenen voor onderzoek door het KCVG
 • De communicatie van onderzoeksresultaten

De Adviesraad bestaat uit de volgende personen

 • Haije Wind, voorzitter
 • Enno Trompert en Cora van der Sel (plv), UWV Centrale Cliëntenraad
 • Gijsbert van Lomwel, NVAB
 • Harrie Veneman, NSPOH
 • Herman Kroneman, SMZ UWV
 • Jaap van Weeghel, Kenniscentrum Phrenos
 • Joris Barendrecht en Marcel van Bockel, Ieder(in)
 • Liesbeth Wijnvoord, GAV en ACPV
 • Marianne Holleman, AKC
 • NVvA Bestuur (roulerend)
 • Rob Kok en Tim de Wit, NVVG

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit één lid benoemd door de Raad van Bestuur VUmc, één lid benoemd door de Raad van Bestuur UMCG, één lid benoemd door de Raad van Bestuur AMC en één lid benoemd door de Raad van Bestuur UWV. De Raad vergadert zo vaak hij nodig acht, maar minstens eenmaal per jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen

 • Joke Hoogendonk, UWV
 • Henriette van der Horst, VUmc en AMC *
 • Menno Reijneveld, UMCG

*In verband met de bestuurlijke alliantie tussen VUmc en AMC is er nog maar één divisievoorzitter, te weten Henriëtte van der Horst, die beide organisaties in de RvT vertegenwoordigt.”