Verg.ruimte

Organisatie

KCVG Organigram 1-2-2024

KCVG Bestuur

De leiding van het KCVG is in handen van het bestuur, bestaande uit:

 • Prof. dr. A.G.E.M. de Boer (voorzitter KCVG, AUMC)
 • Prof. dr. J.R. Anema (vicevoorzitter KCVG, AUMC)
 • Prof. dr. C.R.L Boot (AUMC)
 • Prof. dr. S. Brouwer (UMCG)
 • Prof. dr. C.A.M. Roelen (UMCG)
 • Drs. D. Holtkamp (UWV)
 • Drs. K.R.H. de Decker (UWV)

Adviesraad KCVG

Er is een adviesraad samengesteld waarin relevante stakeholders uit het veld vertegenwoordigd zijn. Doel van de adviesraad is advisering aan het bestuur KCVG (niet bindend) over het onderzoeksprogramma. De adviesraad fungeert als vehikel voor maatschappelijke verantwoording. De adviesraad borgt de maatschappelijke verantwoording en levert een bijdrage aan brede bekendheid van het KCVG, hetgeen een versterkend effect heeft op de identiteit van het KCVG.

Taken adviesraad

Advies geven aan bestuur KCVG over:

 • Opzet en uitvoering van onderzoeksprojecten
 • Implementatie van onderzoeksresultaten
 • Relevante onderwerpen die zich lenen voor onderzoek door het KCVG
 • De communicatie van onderzoeksresultaten

De Adviesraad bestaat uit de volgende personen

 • Carel Hulshof, voorzitter
 • Kevin de Decker, Medisch Adviseur SMZ UWV en KCVG
 • UWV Centrale Cliëntenraad
 • Gijsbert van Lomwel, NVAB
 • Harrie Veneman, NSPOH
 • Jaap van Weeghel, universiteit Tilburg en bestuurslid MIND
 • Joris Barendrecht, Marcel van Bockel, Jaap Gönning, Leo Pierse, lid en/of belangenbehartigers van Ieder(in)
 • Birgit Donker-Cools, NVVG voorzitter en Tim de Wit, NVVG bestuur
 • Liesbeth Wijnvoord, RGA, GAV en ACPV
 • Marianne Holleman, AKC
 • NVvA Bestuur (roulerend)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit één lid benoemd door de Raad van Bestuur AUMC, één lid benoemd door de Raad van Bestuur UMCG, en één lid benoemd door de Raad van Bestuur UWV. De Raad vergadert zo vaak hij nodig acht, maar minstens eenmaal per jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen

 • Tamara Pieterse, UWV - Algemeen directeur SMZ
 • Mariëtte van den Hoven, Amsterdam UMC
 • Menno Reijneveld, UMCG