Disclaimer

Eigenaar website: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde AMC-UMCG-UWV-VUmc
Webmaster: Sonja Schut, s.schut@amsterdaumc.nl

De website www.KCVG.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en server(s), die de site toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. KCVG e/o de webmaster is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met onze website verbonden websites.

Auteursrechten en intellectueel eigendom
Op de inhoud en vormgeving van deze webpagina’s, de daarin opgenomen gegevens en informatie zoals teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, geluid- en videofragmenten, logo’s, beeldmerken en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. KCVG e/o de webmaster zijn eigenaar van deze auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten of heeft toestemming van de rechtmatig eigenaar om de gegevens en informatie te gebruiken. Het maken van inbreuk op deze rechten is strafbaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend wordt verstaan het al dan niet tijdelijk kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins gebruiken van de gegevens wordt gezien als een inbreuk op de auteursrechten en intellectuele rechten en privacy. Voor dergelijk gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van KCVG e/o de webmaster, vereist.