2018

Muntendam 2018

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Thema: 'Beoordelen van (on)mogelijkheden'

Op 6 december 2018 vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur organiseerde het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc het 12e Muntendam Symposium in de Rode Hoed te Amsterdam.

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van het KCVG. Het heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

RvB_1020852-1

In het programma gingen we terug naar de basis van de verzekeringsarts, het beoordelen van de (on)mogelijkheden van de cliënt met betrekking tot werk. Het is goed voor (de gezondheid van) een mens om naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Dat is een belangrijk basisprincipe van de verzekeringsgeneeskunde. In het beoordelingsgesprek brengt de verzekeringsarts de ziekte of aandoening in kaart, vraagt naar de klachten, en onderzoekt de beperkingen en mogelijkheden op het gebied van werk. Het oordeel dat volgt is van invloed op de re-integratie, terugkeer naar werk, gestelde periode voor herstel of uitkering van de cliënt. Het perspectief van de cliënt is daarin belangrijk.

Binnen het KCVG vindt veel onderzoek plaats dat zich richt op het komen tot een beoordeling van de (on)mogelijkheden van de cliënt. Het Muntendam Symposium richte zich dit jaar op de verschillende factoren die bij de beoordeling van belang zijn, zoals hoe kom je tot een prognose van de duur van beperkingen, beoordeling van verminderde duurbelastbaarheid, beoordeling van arbeidsvermogen bij SOLK, en het betrekken van de cliënt. Kortom een gevarieerd aanbod!

Dagvoorzitter

Onderstaande sprekers kwamen aan het woord over de verschillende aspecten van het onderwerp
“Beoordelen van (on)mogelijkheden”.

De organisatiecommissie (foto onder v.l.n.r.)
Birgit Donker-Cools
Frederieke Schaafsma
Femke Abma