Dokter met Stethoscoop

Onderwijs

Het KCVG richt zich op ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het terrein van de verzekeringsgeneeskunde.

Het KCVG vindt het belangrijk dat studenten in het kader van hun medische opleiding het belang van arbeid in relatie tot gezondheid onderkennen, dat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste kenmerken van ons stelsel van sociale zekerheid en zicht hebben op wat een verzekeringsarts in afstemming met andere professionals doet.

Zowel in het basiscurriculum als in het postdoctorale onderwijs aan verzekeringsartsen in opleiding en aan geregistreerde verzekeringsartsen speelt het KCVG steeds meer een rol door mee te denken in opzet en vormgeving van het onderwijs en door de kennis die binnen het KCVG ontwikkeld wordt in te brengen in de opleidingen tot bedrijfs- en verzekeringsarts. Het KCVG is betrokken bij zowel nascholingen die worden georganiseerd en levert regelmatig bijdragen aan de VG dagen.

Het KCVG hecht er aan en stimuleert dat ontwikkelde kennis geïmplementeerd wordt in de praktijk. Mocht u meer informatie wensen over de betrokkenheid van het KCVG bij onderwijs, neem dan contact op met het KCVG: info.kcvg@amsterdamumc.nl