IMG-20240612-WA0001

2024

18e Werkconferentie KCVG

Thema: “Waar doen wij het eigenlijk voor?”

Kort verslag van de Werkconferentie

Op 10 en 11 juni 2024 vond de 18e Werkconferentie van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde met de titel ‘Waar doen wij het eigenlijk voor?’ plaats in Almere. Voor het KCVG een moment van herijking van de eigen missie en visie met een open blik naar de toekomst: waarom is er een kennis organisatie nodig in het veld en hoe is dat vorm te geven? De Werkconferentie was ook een mooie gelegenheid om samen met (netwerk)partners op zoek te gaan naar waar onze belangen samen komen en wat wij elkaar te bieden hebben. Op de eerste dag werkten de KCVG-medewerkers gezamenlijk aan het aanscherpen van de ‘Why, How & What’ van het KCVG. Uit die gesprekken bleek dat KCVG veel belang hecht aan het door academisering bijdragen aan de verzekeringsgeneeskunde als volwaardig medisch specialisme. Op de tweede dag gaf Tibor van Bekkum van Common Eye een heldere lezing over het belang van identiteit en positionering van organisaties. Food for thought, en het KCVG ging daarover in gesprek met haar netwerk(partners). Vervolgens spraken KCVG-ers aan de hand van ‘halen en brengen’ kaarten met deelnemers aan de Werkconferentie uit haar netwerk. Hoe kunnen de verschillende organisaties elkaar versterken uitgaande van hun eigen identiteit en positionering? Dat leverde weer geanimeerde gesprekken op en voldoende input voor het (her)definiëren van de identiteit en een toekomstbestendige positie van het kenniscentrum.

Het programma van de eerste dag werd afgesloten met een activiteit "De Alleskunner"

In 6 groepen gingen wij de strijd aan met verschillende spelletjes. Uiteindelijk wint er maar één team en die ontvingen een medaille. Zie hieronder het winnende team: Wia, Angela, Trees en Mariska - gefeliciteerd!

IMG-20240612-WA0005