2013

Muntendam 2013

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Muntendam Symposium verslag 2013
7e Muntendam Symposium: "Participatie en de rol van de verzekeringsarts"

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc organiseerde op donderdag 12 december 2012 van 12.30 tot 18.00 uur voor de 7e keer het Muntendam Symposium in de sfeervolle Rode Hoed te Amsterdam.

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en heeft tot doel verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers en onderzoekers kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

In het jaar waarin het begrip participatiesamenleving zelfs tot in de troonrede was doorgedrongen, besteedde het Muntendam Symposium aandacht aan de rol die de verzekeringsarts in het bevorderen van participatie zou kunnen spelen. Na een filosofische aftrap, waarin het eigenlijke doel van de participatiebevordering ter discussie werd gesteld, belichtte drie sprekers van respectievelijk werkgeverszijde, (arbeidongeschikte) werknemerszijde en uit het wetenschappelijk onderzoeksveld naar arbeidsmarktbeleid hun visie op dit onderwerp. Allen hadden ook een boodschap voor de verzekeringsarts, die in enkele gevallen lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Voor de pauze maakten iedere junior onderzoeker van KCVG in een dynamische presentatie het publiek duidelijk waarom dit juist naar zijn of haar poster moet komen kijken. De levendige forumdiscussie na de pauze werd gevolgd door uitleg over de motiverende gespreksvoering, die een werkwijze kan zijn voor de verzekeringsarts om participatie te bevorderen. De voorzitter van de beroepsvereniging van verzekeringsartsen liet weten participatie hoog in het vaandel te hebben staan, maar dat de schaarse middelen (lees: verzekeringsartsen) wel doelmatig moeten worden ingezet en dat een participatieadvies slechts dan zinvol is, als de arbeidsmarkt aan de cliënt ook een reële kans biedt om te gaan participeren.

Meer informatie over de inhoud van de voordrachten treft u hieronder aan.

Onderstaande sprekers stelde hun presentaties niet beschikbaar.

  • Menno de Bree, filosoof, medisch ethicus UMC Groningen: Participatie: een filosofische overdenking.
  • Han Anema, lid Programmaraad KCVG, hoogleraar Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde VU medisch centrum, Participatie: het onderzoeksperspectief.

Han Anema ten slotte liet een spectrum aan wetenschappelijk onderzoeksresultaten van KCVG zien en illustreerde hoe deze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het bevorderen van participatie door de verzekeringsarts.

Na de sluiting van het symposium door dagvoorzitter Herman Kroneman werd onder het genot van een borrel en een hapje nog levendig nagepraat.

Symposium commissie KCVG
Dr. Gert van Ekeren
Dr. Ton Schellart
Dr. Jerry Spanjer