2014

Muntendam 2014

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

8e Muntendam Symposium: "van Kennis naar Kunde"

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc organiseerde op donderdag 11 december 2014 van 12.30 tot 18.00 uur voor de 8e keer het Muntendam Symposium in de sfeervolle Rode Hoed te Amsterdam.

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van het KCVG (een samenwerkingsverband van AMC, UMCG, VUmc en UWV). Het heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers en onderzoekers kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

Het thema van dit jaar betrof de ontwikkeling op het gebied van de CanMEDS competenties waar alle artsen vanaf 2015 aan moeten voldoen. Zo ook de verzekeringsarts.
Na opening door de voorzitter van de Programmaraad KCVG Haije Wind en de dagvoorzitter Mirjam de Haas, belichtten in het eerste deel van het symposium drie sprekers met expertise op het gebied van onderwijs, opleiding en nascholing van verzekeringsartsen elk vanuit een verschillend invalshoek dit thema en de relevantie voor de verzekeringsarts. Zo besprak Peter van Dijken hoe in de geneeskunde opleiding aandacht wordt geschonken aan de betekenis van CanMEDS en het toetsen ervan.

Alle junior onderzoekers van het KCVG kregen voor de pauze de mogelijkheid om in een dynamisch tempo het publiek warm te krijgen voor het bezoeken van een poster over zijn of haar onderzoek.

Na de pauze waren er opnieuw drie sessies met sprekers vanuit het KCVG zelf, met tweemaal ook toelichting vanuit de praktijk, over actuele onderzoeksprojecten die aansloten bij één of meerdere van deze CanMEDS competenties. Rob Kok nam een voorloopje op zijn verdediging op 19 december 2014, met een weergave van zijn onderzoek onder verzekeringsartsen op het gebied van Evidence Based Medicine. Afsluitend was er een levendige paneldiscussie met stellingen voor het publiek over de relevantie en consequentie van deze competenties voor de verzekeringsarts.

Na de sluiting van het symposium door de dagvoorzitter werd onder het genot van een borrel en een hapje nog levendig nagepraat.

Meer informatie over de inhoud van de voordrachten treft u hieronder aan.

  • Kunde binnen de verzekeringsgeneeskunde

Film Kees Verwei behorende bij zijn presentatie

  • Kennis binnen de Verzekeringsgeneeskunde: een bijdrage aan kunde

Symposium commissie KCVG:
Kyra Luijters
Frederieke Schaafsma
Jan Hoving