2013

Werkconferentie 2013

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Werkconferentie 2013 van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde:
“Kennis uitwisselen en vergaren” en “Nieuw en gevorderd KCVG onderzoek, systematisch review en kwalitatieve synthese”

Op 15 en 16 april 2013 heeft de zevende Werkconferentie van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) plaatsgevonden in Amersfoort. Deze jaarlijks terugkerende, interne werkconferentie heeft als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de onderzoeksprojecten en het bevorderen van de realisatie van de doelstellingen van het KCVG. Omdat het KCVG bezig is met zijn tweede fase, werd dit jaar aandacht besteed aan nieuw onderzoek en onderzoeksmethoden.

Jonge doctors en promovendi, die de aula al gereserveerd hebben vertellen vaak dat zij erg veel baat hebben gehad bij wat andere
KCVG-ers hen geadviseerd hebben toen ze, jaren geleden, net begonnen waren met hun onderzoek. Daarom kregen nieuwe junioren en junioren, die aan een nieuw deel van hun promotieonderzoek begonnen bij deze werkconferentie gelegenheid om in speeddates met de andere KCVG-ers van gedachten te wisselen, hun vragen te stellen en adviezen te ontvangen. Voorafgaand aan de speeddate hadden de junioren hun nieuwe onderzoek plenair gepresenteerd en achteraf presenteerden zij hun ervaringen aan de zaal. Afgaand op de reacties
van de junioren zal er ook nu weer aan aantal zijn die mettertijd zullen beamen: ja, toen in 2013, in Amersfoort, daar heb ik veel aan gehad.

De tweede dag stonden veel gebruikte en potentiële onderzoeksmethoden van c.q. voor het KCVG in het spotlicht: de systematic review, kwalitatief onderzoek en de kwalitatieve synthese. Jos Verbeek, Coördinating Editor bij de Cochrane Occupational Safety and Health Review Group leidde het publiek op zijn onnavolgbaar verhelderende wijze langs de voordelen en de valkuilen van de systematic review.
In workshops konden de deelnemers hun geest slijpen aan vier pittige opdrachten. Bij de plenaire uitwerking bleek niet alles te zijn wat het lijkt.... Hennie Boeije, universitair hoofddocent vakgroep Methoden en Technieken van de faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht, presenteerde de fijne kneepjes van het kwalitatieve onderzoek en, als kers op de taart, de kwalitatieve synthese. Deze kwalitatieve evenknie van de meer kwantitatief georiënteerde systematic review is een steeds meer gebruikte onderzoeksmethode. Uit een snelle peiling in de zaal bleek dat kwalitatief onderzoek wel door het KCVG gedaan werd, maar bij kwalitatieve synthese bleven de vingers omlaag. Een nieuwe uitdaging voor het KCVG?

We mogen terugkijken op een geslaagde werkconferentie waarin KCVG-ers elkaar en elkaars onderzoek weer beter hebben leren kennen. Door intensieve discussies en nieuwe verworven kennis is de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde weer een stapje verder gekomen.

Organisatoren senior onderzoekers KCVG
Dr. Gert van Ekeren
Dr. Bert Cornelius
Dr. Saskia Duijts