2019

Muntendam 2019

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Thema: "Kopzorgen van nu: mentale problematiek, een hoofdzaak voor de verzekeraars"

Op 12 december 2019 werd door het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het jaarlijkse Muntendam Symposium in de Rode Hoed te Amsterdam georganiseerd.

Het thema van dit 13e Muntendam symposium was mentale problematiek. Dat dit thema ook in de verzekeringsgeneeskundige praktijk een grote rol speelt, bleek wel uit de vele aanmeldingen voor deze dag.

IMG_0202

Na het welkomstwoord van Prof. Dr. Han Anema, voorzitter van het KCVG, werd de eerste spreker, Christiaan Vinkers, psychiater en onderzoeker naar stress en veerkracht, geïntroduceerd. In zijn verhelderende presentatie, hielp hij 3 mythes over stress en depressie de wereld uit. Zo blijkt dat stress helemaal geen probleem is uit de 21ste eeuw, maar dat er al eeuwen veel stress wordt ervaren. Ook is er, in tegenstelling van wat veel mensen denken, geen sprake van een depressie-epidemie. Het percentage van mensen met een depressie is al jaren stabiel. Het is juist zo dat de levensverwachting in goede gezondheid sinds 2001 met enkele jaren toeneemt voor zowel mannen als vrouwen. Ondanks het vele onderzoek naar stress en de mentale problematiek die hier mee samenhangt, blijft stress een complex begrip. Het moet niet onderschat worden dat het een reëel probleem is waar mensen mee worstelen. Zo is er nog heel veel onduidelijkheid over wat een burn-out is. Er is een grote overlap met angststoornissen en depressie, en de groep mensen met een burn-out is heel divers. Dit stuit op het probleem dat wanneer er geen duidelijkheid over burn-out is, het onduidelijk is hoe je het kunt behandelen. Christiaan sluit zijn presentatie dan ook af met het advies om hier, vanuit verschillende disciplines (psychiaters, verzekeringsartsen), meer pragmatisch onderzoek naar te doen.

De presentatie van Guus van Weelden, lid van de raad van bestuur van het UWV, sluit hier dan ook goed op aan. Naast gezamenlijk onderzoek, is het ook belangrijk om in de praktijk een nauwe samenwerking tussen de GGZ en het UWV op te bouwen. Zo zou er binnen de GGZ niet alleen de focus moeten liggen op het stellen van de diagnose, maar zou er ook aandacht moeten zijn voor het werk van de cliënt. Herstel en vasthouden van werk gaat vaak samen en is erg belangrijk voor de cliënt. Ook heeft de verzekeringsarts de uitdaging om een diagnose, gesteld in de GGZ, om te zetten naar de belastbaarheid van de cliënt. Omdat elke cliënt ander is, moet dit op de persoon geïndiceerd zijn waarbij overleg tussen de GGZ en de verzekeringsarts tot betere resultaten zouden kunnen leiden op het gebied van duurzaam werk.

Gelukkig blijkt uit de presentatie van Miranda van Soest, werkzaam bij Kennis en Innovatie van het Centraal Expertisecentrum, dat er onlangs 10 partijen (waaronder gemeenten, GGZ en UWV) een convenant gesloten hebben en zich gezamenlijk inzetten voor duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze mensen zijn veel vaker werkloos, en een groot deel van de kosten binnen de GGZ gaat naar mensen met een uitkering. Dit terwijl betaald werk voor deze groep juist zo belangrijk is: het verbetert de mentale en fysieke gezondheid van de cliënt, het maakt hen gelukkiger en verhoogt hun zelfwaardering. Ook willen mensen met psychische problemen graag aan het werk, maar krijgen daarvoor onvoldoende kansen. De belangrijkste doelen van het convenant zijn dan ook om werkgevers te betrekken en te ondersteunen, en de toetreding en behoud van werk te bevorderen. Ondanks enige knelpunten is de samenwerking erg succesvol. Hierbij is het vooral van belang dat de cliënt regisseur is van het eigen traject. Ook moet er voldoende contact zijn met de cliënt en de werkgever en is het belangrijk dat er scholing is om goed te luisteren naar cliënten met psychiatrische problematiek.
De presentatie van Feico Zwerver, verzekeringsarts bij het UWV, sloot daarbij aan met een mooi overzicht van alle mogelijkheden voor scholing die binnen het UWV wordt aangeboden, zoals de cursus over het beoordelen van belastbaarheid bij psychische stoornissen.

IMG_0229

Ook binnen het KCVG is er aandacht voor mentale problematiek. De presentatie van Karen Nieuwenhuijsen over de screeningslijst van Bert Cornelius (K10) en de presentatie over het promotieonderzoek van Yvonne Suijkerbuijk naar de ontwikkeling van een interventie voor mensen met psychische problemen, gaven een mooi inkijkje. Daarnaast was er aandacht voor een viertal andere (promotie)onderzoeken van het KCVG. Elza Muller, Sylvia Snoeck, Christa de Geus en Henk-Jan Boersema presenteerden tussendoor in prikkelende pitches hun stand van zaken.

Kort samengevat was het wederom een zeer geslaagd symposium waarbij de complexiteit van het behandelen en beoordelen van mensen met mentale problematiek naar voren kwam, maar ook het belang om juist deze groep mensen op de arbeidsmarkt toe te laten treden en te behouden. Samenwerking tussen het UWV en de GGZ is hierbij belangrijk en ook succesvol gebleken.

De organisatiecommissie
Birgit Donker-Cools
Maaike Huysmans
Pepijn Roelofs
Tialda Hoekstra