Richtlijnen

Richtlijnen

  • Donker-Cools BHPM, Wind H, Frings-Dresen MHW.
    Richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie: voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.
    ISBN: 978-94-91043-16-1
  • Vooijs M, Heide van der I, Leensen M, Hoving JL, Wind H, Frings-Dresen MHW.
    Richtlijn Chronisch Zieken en Werk.
    ISBN: 978-94-91043-15-4