Ketting

Over AWP

UWV en het KCVG hebben gekozen voor de Academische Werkplaats als samenwerkingsvorm tussen universiteit en UWV-district om de doelstelling van academisering te bereiken. Door middel van academisering wordt een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk; tussen uitvoerende organisatie en universiteit.

De Academische Werkplaats (AWP) is een operationalisering van het begrip academisering: door structurele samenwerking tussen tenminste één praktijkorganisatie en één universitaire afdeling wordt gegenereerde kennis vertaald in praktisch bruikbare producten, diensten en instrumenten. Andersom worden relevante praktijkproblemen vertaald in wetenschappelijke vraagstellingen, die onderzoekbaar zijn.

Door de AWP floreert de uitwisseling van kennis tussen wetenschap en verzekeringsgeneeskundige praktijk (academisering). Dit resulteert in:

  • Optimale verzekeringsgeneeskundige dienstverlening door het UWV
  • Laagdrempelige ontwikkelmogelijkheden op wetenschappelijk gebied voor UWV-professional
  • Valorisatie van wetenschap voor de praktijk en implementatie

Zie het hele AWP visiedocument hieronder.

Missie van de AWP

De AWP beoogt met het maken van de verbinding tussen praktijk en wetenschap dat bij klanten van het UWV met gezondheidsklachten de belastbaarheid zo goed mogelijk wordt beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat zij zo optimaal mogelijk worden geholpen om via werk te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Daarnaast streeft de AWP met het verbinden van praktijk en wetenschap na een mogelijkheid te creëren voor de UWV-professional om zich op een laagdrempelige manier in te zetten voor de academisering van de verzekeringsgeneeskunde en zichzelf op dat gebied verder te ontwikkelen.

De verbinding tussen praktijk en wetenschap die de AWP maakt, biedt voor de wetenschap een manier om onderzoeksideeën in de praktijk op te halen. Middels de AWP kan de wetenschap de waarde van onderzoek voor de dagelijkse praktijktonen, door de onderzoeksresultaten in de praktijk te implementeren.

Het AWP-team

Het AWP-team verzorgt de brugfunctie tussen praktijk en wetenschap. Het AWP-team bestaat ten minste uit: een contactpersoon uit de praktijk (aanspreekpunt voor communicatie) en een senior onderzoeker KCVG (vertalen praktijkvraag naar onderzoeksvraag en onderzoeksbegeleiding).

Kadernotitie AWP

Ten aanzien van de inrichting van de academische werkplaatsen is een kadernotitie AWP opgesteld waaraan de districtsmanagers van UWV en het bestuur van het KCVG zich gecommitteerd hebben.

In de kadernotitie is een verdeling opgenomen, waarin duidelijk gemaakt wordt dat ieder UWV kantoor een directe lijn heeft met één van de drie universiteiten van het KCVG. Deze verdeling is geen blauwdruk, maar wel een uitgangssituatie. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk en bovendien is het een lerend document: mocht in de loop van tijd blijken dat een andere verdeling beter passend is, kan het document worden aangepast. De verdeling is hieronder te vinden .