2017

Werkconferentie 2017

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Werkconferentie KCVG 2017 3 en 4 april 2017
‘Verbetering door input onderzoek en praktijk’

Na een succesvolle werkconferentie in 2016, welke in het teken stond van Academisering, werd ook dit jaar gekozen voor een thema rondom de samenwerking met de academische werkplekken. Onderzoekers van het AMC, VUmc en UMCG kwamen op 3 en 4 april in Almere samen met de contactpersonen van de academische werkplekken tijdens de jaarlijkse Werkconferentie van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG).
Aansluitend op de bijeenkomst van vorig jaar zijn nadien verschillende stappen ondernomen om het werk binnen de academische werkplaatsen meer structuur en inhoud te geven. Dit jaar is op de werkconferentie verdieping gezocht met specifieke thema’s in de vorm van verschillende workshops. Deze workshops werden zowel door de AWP contactpersonen als de junior onderzoekers van het KCVG georganiseerd. Thema’s die aan bod kwamen waren onder meer de prognosestelling door verzekeringsartsen (René Kox), een voorspelmodel werkvermogen (Ilse Louwerse), de samenwerking tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige (Marianne van Boom), en de urenbeperking bij SOLK (Jerry Spanjer). Daarnaast waren er twee plenaire workshops die dieper ingingen op de inhoud en structuur van de academische werkplaatsen. Lucienne van Eijk, werkzaam als algemeen coördinator van C4Youth, gaf een inspirerende kijk op de academische werkplek Jeugdzorg van de provincie Groningen. Al met al wederom een succesvolle werkconferentie die ook hopelijk door velen komend academiseringsjaar als inspiratiebron gebruikt zal worden!

Werkconf.2017