2015

Muntendam 2015

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Terug naar de Toekomst: verslag Muntendam Symposium 17 december 2015

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) bestaat tien jaar. Om deze reden kreeg het Muntendam Symposium deze keer een feestelijk karakter in het flitsende EYE Filmmuseum in Amsterdam. ‘Een feestelijke en leerzame middag en (gelukkig) veel uitdagingen voor de toekomst!’, aldus verzekeringsarts bij SMZ en mede organisator Birgit Donker, die terugblikt.

'Gedurende de middag was Anuscka de Man (Uitkeren) de dagvoorzitter.
Sandra Brouwer, hoogleraar Sociale Geneeskunde, zij blikte terug en liet zien hoe het KCVG de laatste tien jaar gegroeid is.

De Raad voor Gezondheidsonderzoek kwam in 2004 tot de conclusie dat de medische beoordeling beter wetenschappelijk onderbouwd moest gaan worden en dit was aanleiding het KCVG op te richten. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is er hard gewerkt aan kennisontwikkeling met zes afgeronde proefschriften en vele in de pijpleiding. Het KCVG heeft de afgelopen jaren een brug geslagen naar de praktijk van de verzekeringsarts met de inrichting van academische werkplaatsen op de UWV-kantoren.

Heldere boodschap
Een van de doelen is om vergaarde kennis te verspreiden naar degenen voor wie deze ontwikkeld en bedoeld is: de verzekeringsarts in de praktijk. Emeritus hoogleraar Kwaliteit van Zorg Richard Grol waarschuwde in zijn presentatie dat dit zeker geen eenvoudige klus is.

Grol heeft jarenlang ervaring opgedaan met implementatie in de klinische zorg. Hij illustreert het belang van kennisoverdracht verpakt in een heldere boodschap naar professionals die kritisch durven te kijken naar hun eigen handelen. Werk aan de winkel dus!

De KCVG'ers stelden zich vervolgens aan het publiek voor. In een tweetal filmpjes lichtten zij toe waarom ze onderzoek zijn gaan doen, met welk onderwerp zij zich bezig houden en wat hun droom is voor de toekomst. De filmpjes Why How What: KCVG vind je op YouTube in twee delen: deel 1 en deel 2.

Devil in the details
Prof. George Delclos uit Houston gaf een overzicht van internationale onderzoeksresultaten over arbeidsongeschiktheid en verzuim. Hij liet een heldere boodschap achter: ‘The devil is in the details!’

Zo bleken risicofactoren voor arbeidsongeschiktheid voor mannen en vrouwen namelijk vaak anders uit te pakken. Verder raadde hij aan hoopvolle resultaten uit experimenten te toetsen op daadwerkelijke toepasbaarheid in de praktijk. En daarmee zijn er nog meer uitdagingen voor de toekomst.

Gretig
De forumdiscussie ging over (arbeids)participatie vanuit alle denkbare invalshoeken, vertegenwoordigd door Fred Paling (UWV), Jim Faas (NVVG), Eric van der Burg (gemeente Amsterdam) Bernard ter Haar (ministerie SZW), Gerrit van der Meer (Landelijke Cliëntenraad) en Jurriaan Penders (NVAB). Het publiek had hierbij heel duidelijk een eigen inbreng: voorafgaand konden stellingen worden ingediend en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

_DSC2835-1[1]

Lang niet alles kon aan bod komen. Een korte impressie: Vrijwilligerswerk moet geen loonwaarde hebben; het is (nog?) niet aangetoond dat het bemachtigen van een betaalde baan door vrijwilligerswerk gemakkelijker is. En: het zou mooi zijn als de warme overdracht tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts weer terug komt en als we gaan beoordelen op een gepast moment in plaats van na de wettelijk voorgeschreven twee jaar. Maar of dit daadwerkelijk arbeidsparticipatie bevordert, dient wetenschappelijk te worden onderzocht.

Muntendammer voor collega Rob Kok
Het symposium werd afgesloten met de uitreiking van ‘De Muntendammer’, een prijs voor het beste wetenschappelijke onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde in de periode 2005-2015.

Genomineerden waren Rob Kok en Jerry Spanjer (beiden verzekeringsarts bij UWV) en Sylvia van der Burg-Vermeulen (directeur NVVG). De onderzoeken werden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, de mate waarin het geïmplementeerd is of kan worden, het innovatieve karakter en de maatschappelijke relevantie.

De jury koos eensluidend de winnaar: Rob Kok, voor zijn proefschrift Evidence-based disability evaluation uit 2014. En daarmee was de cirkel rond: van een gebrek aan 'evidence' in 2004 nu een proefschrift over evidence-based beoordelen, breed toegepast in de praktijk!

De Muntendammer zal elke vijf jaar terugkomen in het programma.

Machteld Huber kreeg een eervolle vermelding: haar onderzoek naar een nieuw gezondheidsbegrip is veelbelovend voor de verzekeringsgeneeskunde in de toekomst.

Muntendam organisatiecomité
Birgit Donker-Cools
Maaike Huijsmans
Karen Nieuwenhuijsen
Bert Cornelius