2015

Werkconferentie 2015

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Werkconferentie 2015 van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde:
“Communicatie van het KCVG”

Op 16 en 17 maart 2015 heeft de 9e Werkconferentie van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) plaatsgevonden in Almere. Deze jaarlijks terugkerende, interne werkconferentie heeft als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de onderzoeksprojecten, het bevorderen van de realisatie van de doelstellingen van het KCVG, en de bevordering van de onderlinge contacten tussen medewerkers en andere belangstellenden.

Het thema van dit jaar was om gezamenlijk na te denken over hoe wij als KCVG willen communiceren: “Communicatie van het KCVG”. Hierbij sloten we aan op het thema van vorig jaar (“de kunst van het communiceren”). De eerste dag bestond uit een introductie van communicatieadviseur Marjan Huisman. Haar presentatie was opgebouwd rond twee gouden cirkels van belang bij communicatie. De eerste gouden cirkel is het komen tot de kernboodschap van het KCVG, onze “why”. Redenerend vanuit de “why” van een organisatie maakt dat mensen gaan geloven wat jij gelooft en leidt tot verbinding en betrokkenheid. In de tweede gouden cirkel breng je de 3K’s samen: Krachtenveld, Kernboodschap en Kalender. Met deze input gingen we twee workshops in waar aandacht was voor het formuleren van de kernboodschap van het KCVG en de inhoud en doelgroepen voor de nieuwe KCVG website. Aan dagvoorzitter Gert van Ekeren de mooie taak om aan het eind van de dag te reflecteren op de uitkomsten.

De tweede dag stond in het thema van de communicatie plannen van de junioren. Na een korte introductie van vicevoorzitter Allard van der Beek over implementatie hebben zes junioren hun communicatieplan plenair gepresenteerd. De toehoorders in de zaal kregen per tafel de opdracht om te reageren op vragen naar aanleiding van de presentaties waarop feedback gegeven kon worden. De vraag voor elke tafel rouleerde per presentatie. De betreffende senior kreeg te taak om na afloop van de presentatie kort te reageren op de antwoorden. Hoewel het af en toe even zweten was (voor zowel de junior als de senior) kwamen er constructieve en opbouwende suggesties naar voren om de communicatieplannen verder vorm te geven.

We mogen terugkijken op een geslaagde werkconferentie waarin we een stapje dichter zijn gekomen bij de formulering van onze kernboodschap en hoe we die willen en kunnen communiceren. De conferentie vond plaats in een omgeving die uitnodigde contact te maken.

Organisatoren senior onderzoekers KCVG

Haije Wind
Ton Schellart
Femke Abma