Banner

2024

Muntendam Symposium 2024 ‘Interprofessioneel samenwerken’

Donderdag 14 maart 12.30 - 18.00 uur

Op 14 maart organiseert het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het jaarlijkse Muntendam Symposium in de Rode Hoed met als thema ‘Interprofessioneel samenwerken’.

Programma

In de bijlage vindt u de uitnodiging met het volledige programma.

De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor de oplopende vraag naar sociaal medische dienstverlening en onvoldoende capaciteit om aan deze vraag te beantwoorden. Door deze uitdagingen staat de verzekeringsgeneeskunde onder druk. Er zijn inmiddels diverse initiatieven gestart om een oplossing te bieden voor deze uitdagingen, waarin met verschillende beroepsgroepen samengewerkt wordt. Voorbeelden daarvan zijn werken in taakdelegatie en de opzet van sociaal medische centra (SMC). Maar samenwerken met een andere discipline, of binnen de context van een SMC waarin gezamenlijk zorg gedragen wordt voor de beoordeling met verzekeringsartsen in de regierol, gaat niet altijd vanzelf.

Daarom staat dit jaar het thema interprofessionele samenwerking tijdens het Muntendam centraal. Wat is interprofessionele samenwerking en wat kan de verzekeringsgeneeskunde daarvan leren? Hoe pakken andere beroepsgroepen dit aan en in welke projecten wordt al samengewerkt? U krijgt ook een kijkje in de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn. Daarnaast komt onderwijs in het kader van interprofessionele samenwerking binnen de verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde aan bod.

Kortom, tijdens dit Muntendam symposium krijgt u een beeld van interprofessionele samenwerking en verschillende projecten en onderwijs die daaraan bijdragen, ook komen de lopende KCVG-projecten aan bod en krijgt u hiermee inzicht in ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst. De dag wordt afgesloten met een inspirerende interactieve presentatie door een heuse BN'er die u meeneemt in hoe beter samen te werken door de ander zo goed mogelijk zijn/haar werk te laten doen!

Inschrijving

De inschrijving verloopt uitsluitend via de KCVG website, klik op deze link.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Toewijzing vindt plaats op volgorde van aanmelding. Aanmeldingen boven de 250 worden automatisch op de reservelijst gezet.

Kosten

Deelname kosten € 75,00.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging incl. een iDEAL betaalverzoek. Bij UWV-deelnemers vindt verrekening plaats via het kostenplaatsnummer van UWV.

Bij no show wordt het betaalde bedrag niet aan u terugbetaald.

Locatie

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam.
Bereikbaarheid Rode Hoed

Doelgroep

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van het KCVG. Het heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

Accreditatie

Accreditatie voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en sociaal medisch verpleegkundigen is aangevraagd.

De organisatiecommissie

Trees Juurlink
Manon Ziech
Tialda Hoekstra
Nina Zipfel
Lyanne Jansen
Sonja Schut

@Tijdens het symposium worden foto’s gemaakt, die ingezet kunnen worden voor promotionele doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit uiteraard aangeven bij de organisatie - wij zullen hier dan rekening mee houden.