Banner

2024

Muntendam Symposium 14 maart 2024 ‘Interprofessioneel samenwerken’

Op donderdag 14 maart organiseerde het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het jaarlijkse Muntendam Symposium.

Opening dagvoorzitter en Welkomswoord

Het Muntendam symposium stond dit jaar in het teken van interprofessionele samenwerking. Dagvoorzitter Cecile Boot, hoogleraar maatschappelijke participatie en gezondheid en KCVG-bestuurslid, opende de dag. Zij gaf eerst het woord aan Han Anema, hoogleraar bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vicevoorzitter KCVG, voor een bloemlezing langs KCVG-nieuwtjes. Hoogtepunten waren twee KCVG-promoties, die van dr. Miljana Vukadin over IPS en dr. Henk-Jan Boersema over duurbelastbaarheid. Ook de eerste promotie onder de AKC-vlag, Kor Bongers over participatiegerichte dienstverlening, was dit jaar een feit.

Muntendam Symposium Stream

Voor degenen die het Muntendam Symposium gemist hebben, kunnen per spreker terugkijken.

Presentaties

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Nynke Scherpbier​, hoogleraar huisartsgeneeskunde introduceerde het onderwerp van deze dag in haar lezing ‘Interprofessioneel samenwerken, waarom, wat en hoe?’. In een interactieve lezing benadrukte zij het doel, namelijk de hoogste kwaliteit van zorg leveren. Dit doel kan alleen behaald worden als artsen ook de competenties ontwikkelen om interprofessioneel samen te werken. Een werkvorm die in onderwijs kan worden ingezet en voor evenveel gelach als herkenning zorgde was het ‘vooroordelen spel’. De lezing eindigde met een pleidooi om een gezamenlijke werkwijze of gezamenlijk onderwijs ook gezamenlijk te ontwikkelen.

Sylvia van der Burg-Vermeulen, hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde, ging in haar intermezzo in op interprofessioneel samenwerken binnen de verzekeringsgeneeskunde. ​Het belang voor de verzekeringsarts onderstreepte zij door te wijzen op het landelijk opleidingsplan; na medisch handelen en communicatie is samenwerken het derde competentiegebied voor verzekeringsartsen. In de verzekeringsgeneeskundige praktijk wordt het belang van interprofessioneel samenwerken door o.a. taakdelegatie, de wens om maatwerk te leveren en de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen alleen maar groter.

Elmi Zwaan, Amsterdam UMC promovenda en dr. Kristel Weerdesteijn, verzekeringsarts en opleider, namen het stokje over van Sylvia van der Burg-Vermeulen met een inkijkje in het project over interprofessioneel leren. Elmi vertelde over het onderzoeksproject waarbij interprofessioneel leren wordt ingezet om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren. Kristel vertelde hoe de bijbehorende training ‘samenwerking & communicatie’ werd ontwikkeld. Zij wist de zaal te vertellen dat zij de training, zoals Nynke Scherpbier in haar lezing eerder had betoogd, samen met alle betrokken partijen hadden ontwikkeld.

Van Sonja JR'en

Na de pauze was het tijd voor de promovendi quiz, waarbij de zaal moest raden welke KCVG-promovendi bij welk project hoorde. Elke promovendus gaf een korte toelichting op zijn of haar project. Opvallend was dat de Muntendam bezoekers de projecten van de KCVG-onderzoekers inmiddels al aardig kennen.

Prof. dr. Angelique de Rijk, hoogleraar Arbeid en Gezondheid, gaf de zaal een kijkje in de keuken van de multidisciplinaire richtlijn ontwikkeling. Angelique vertelde openhartig over de uitdagingen, maar wist ook de oplossingen die zij gevonden had over het voetlicht te brengen. Zij nam de zaal mee in haar aanpak, waarbij onder andere duidelijk werd hoe je als voorzitter zorgt dat de stem van de minder of niet wetenschappelijk geschoolde deelnemers ook gehoord wordt.

Loek Aangepast

Loek Peters, acteur in vele toneel- en tv-producties, zorgde voor een inspirerende en interactieve sessie aan het einde van deze Muntendam. Hij wist de zaal op basis van zijn ervaringen in de toneelwereld ervan te overtuigen dat samenwerken het soepelst verloopt als je je focust op het beter maken van de ander.​

De organisatiecommissie

Trees Juurlink
Manon Ziech
Tialda Hoekstra
Nina Zipfel
Lyanne Jansen
Sonja Schut