Why, How, What 1

Kernboodschap KCVG


Doel van het KCVG is het wetenschappelijk onderbouwen en het bevorderen van de kwaliteit van de verzekeringsgeneeskunde. Academiseren van het vakgebied: de brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Verzekeringsartsen die in de praktijk werken en arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen doen voor UWV werken tevens aan wetenschappelijk onderzoek als junior- of senioronderzoeker. Via deze weg wordt wetenschap dus optimaal verbonden met de praktijk. KCVG houdt zich bezig met het hele proces van leren, innoveren en valoriseren van kennis.

In onderstaande filmpjes geven de onderzoekers en hoogleraren een impressie van hun werk en motivatie voor onderzoek via het KCVG.

WHY

Wij gaan voor optimale arbeidsparticipatie

Uitwerking: Wij vinden dat mensen met gezondheidsklachten de kans moeten krijgen om te participeren in werk. Waarom? Omdat werk bijdraagt aan gezondheid, kwaliteit van leven en het een zinvolle bijdrage aan de maatschappij kan betekenen. Wij willen er aan bijdragen dat mensen met gezondheidsklachten hun arbeidsmogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

HOW

Door het wetenschappelijk onderbouwen, ondersteunen en verbeteren van het handelen van professionals in de verzekeringsgeneeskunde

Uitwerking: Dit doen wij met gericht en toegepast onderzoek in zowel langlopende als kortlopende onderzoeksprojecten. Onderzoeksprojecten worden door en met professionals in de verzekeringsgeneeskunde uitgevoerd. In academische werkplaatsen halen wij vragen uit de praktijk en implementeren en valoriseren wij onze kennis. Wij leveren daarnaast een bijdrage aan onderwijs binnen de verzekeringsgeneeskunde, o.a. door promotietrajecten en bijdragen aan opleidingen. Ook geven wij advies aan de directie van de afdeling Sociaal Medische Zaken van het UWV. Wij doen dit niet alleen. In samenwerking met andere kennisinstituten en centra kunnen wij meer. Meer lezen? Zie onderstaand strategie document.

WHAT

Wij ontwikkelen en onderbouwen onder andere interventies, richtlijnen, vragenlijsten, instrumenten, protocollen, onderwijsprogramma’s en schrijven wetenschappelijke artikelen

Uitwerking: Het overzicht van de projecten geeft een overzicht van de ontwikkelde producten en gepromoveerde professionals in de verzekeringsgeneeskunde.

Impressie KCVG