VG-dagen

KCVG Verslag terugblik VG-dagen 2023

vrijdag 17 november 2023

Op 8, 9 en 10 november vonden de jaarlijkse Verzekeringsgeneeskundige (VG) dagen plaats in het van der Valk hotel te Almere. Verschillende KCVG-onderzoekers hebben hier een presentatie over hun onderzoeksproject gegeven.

Yvonne Suijkerbuijk

Yvonne Suijkerbuijk is naast verzekeringsarts ook junior-onderzoeker bij het KCVG. Tijdens de VG-dagen gaf zij een presentatie geven over RE-MODE, een tool voor het herkennen van de werkhervattingsmodus bij cliënten uit de vangnetpopulatie met psychische klachten. De ontwikkeling en evaluatie van RE-MODE is een onderdeel van haar promotieonderzoek.

Project Yvonne Suijkerbuijk

Alice Laganga

Alice Laganga vertelde dat in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het structureel monitoren van ziekte-overstijgende symptomen, ziektepercepties en gedragingen relevant kan zijn om de begeleiding en beoordeling van langdurig zieke werknemers te verbeteren. Vier focusgroepen zijn gehouden om informatie te verkrijgen over de behoeften van bedrijfs- en verzekeringsartsen voor het monitoren van deze factoren. De resultaten laten zien dat monitoring inzicht dient te geven in het verzuimtraject. Hierdoor kunnen op gerichte wijze passende interventies worden ingezet. De genoemde voorwaarden kunnen bijdragen bij de ontwikkeling en implementatie van een monitorsysteem.

Project Alice Laganga

Elmi Zwaan

Elmi Zwaan, promovenda op Project Interprofessioneel Leren (een schilproject van het KCVG) gaf een presentatie gegeven over interprofessionele casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Dat interprofessioneel leren en samenwerken lijkt te leven onder de professionals bleek uit de interessante discussie die volgde!

Project Elmi Zwaan

Elza Muller

Elza Muller vertelde over haar onderzoek om een eHealth-interventie te ontwikkelen voor verzekeringsartsen met behulp van het Intervention Mapping protocol. Het doel van de interventie is met name gericht op het verbeteren van de beoordeling van dagelijkse activiteiten van cliënten. Ze presenteerde een voorlopig prototype van deze eHealth-interventie tijdens de VG-dagen. Er kwam een interessante discussie op gang.

Project Elza Muller

Nina Zipfel en Marije Hagendijk

Nina Zipfel en Marije Hagendijk vertelden tijdens de allerlaatste parallelsessies over Waardecreatie binnen de Verzekeringsgeneeskunde. Door te vertellen over de ontwikkelde uitkomsten set en de geplande pilot om multidisciplinair samen te werken hebben zij de aanwezige verzekeringsartsen weten te enthousiasmeren voor deelname aan de lopende projecten.

Project Marije Hagendijk

Deel dit bericht via