Taakdelegatie; behoeftepeiling onder VA en SMV en inventarisatie om tot een toolbox aan evidence-based instrumentarium, diensten en professionalisering SMV te komen

Drs. Marlinda Dekker, Dr. Trees Juurlink, Dr. Jennifer Coffeng, Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Projectbeschrijving

Het project is per 1-1-2024 gestopt.

Door voortdurende krapte in het aantal sociaal-medische professionals staat de sociaal-medische dienstverlening onder druk. Het is daarom van belang dat de verzekeringsarts (VA) taken delegeert vanuit een regierol aan andere disciplines, zoals de sociaal medisch verpleegkundige (SMV). In het kader van taakdelegatie geldt dat andere beroepsbeoefenaren van UWV, waaronder SMV, bekwaam zijn en er gehandeld wordt volgens algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden. De ‘Handreiking Taakdelegatie verzekeringsartsen in het publieke domein’ van de NVVG biedt een kader waarbinnen een VA taken kan delegeren, maar wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium voor het inzetten van taakdelegatie ontbreekt. Dit leerstoelproject heeft voor ogen om in het verlengde van de handreiking bij te dragen aan het werken met taakdelegatie door het ontwikkelen van een toolbox met instrumentarium voor taakdelegatie en manieren om de implementatie van taakdelegatie te bevorderen door aan te sluiten bij de behoeften uit de praktijk.

Doel onderzoek

De doelstellingen van dit leerstoelproject zijn tweeledig:

1. Onder VA en SMV wordt een behoeftepeiling gedaan over wat volgens hen nodig is voor de uitvoering van taakdelegatie. Op basis van de behoeftepeiling kunnen vervolgens doelen gesteld worden om de VA en SMV te ondersteunen bijvoorbeeld in:

  • Het inschatten van veranderingen bij de klant;
  • Het inzetten van (evidence-based) instrumentarium en diensten;
  • Professionalisering SMV.

2. Het bevorderen van de implementatie van taakdelegatie door het onderzoeken van de mate van draagvlak voor samenwerken aan de hand van taakdelegatie en uit voorbeelden van andere domeinen van succesvolle taakdelegatie/lessons learned te putten.

Contactpersoon

Email: m.c.c.dekker@amsterdamumc.nl
Up date datum: 7-12-2022