Evaluatie van een implementatiestrategie voor Individual Placement and Support voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

Drs. Miljana Vukadin, Dr. Harry W.C. Michon, Prof. dr. Frederieke G. Schaafsma, Prof. dr. Han J.R. Anema

Promotiedatum

Mijn promotie heeft plaatsgevonden op 12 februari 2024 in de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Over de junioronderzoeker

Mijn naam is Miljana Vukadin en in 2014 ben ik begonnen aan mijn promotieonderzoek binnen het KCVG; daarnaast werkte ik als verzekeringsarts (met taakdelegatie) bij UWV. Sinds 2020 ben ik werkzaam als adviseur verzekeringsarts en sinds 2022 vervul ik daarnaast de rol van dedicated verzekeringsarts voor IPS in mijn district. Voordat ik bij UWV kwam werken, heb ik als arts-assistent psychiatrie gewerkt.

Achtergrond onderzoek

Individual Placement and Support (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) aan regulier betaald werk te helpen. Ondanks de aangetoonde effectiviteit blijkt het moeilijk om IPS te implementeren. Belangrijke obstakels hierbij zijn een gebrek aan financiering en samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij IPS. Om de IPS implementatie te bevorderen, en daarmee de participatie van mensen met EPA, is er een samenwerkingsverband gestart tussen twee ggz-instellingen, UWV, gemeente Amsterdam en een zorgverzekeraar. Het doel van dit samenwerkingsverband is het wegnemen van de hiervoor genoemde obstakels door een financiële en een organisatorische implementatiestrategie toe te passen. De financiële strategie houdt in dat er een IPS financiering is met een “pay for performance” element. De organisatorisch strategie houdt in dat er structureel overleg is voor de betrokken organisaties op 1) managementniveau tussen managers, beleidsmedewerkers en adviseurs en op 2) uitvoerend niveau tussen IPS trajectbegeleiders, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Doel onderzoek

Het evalueren van IPS, geïmplementeerd met een organisatorische en financiële strategie, ten aanzien van werkuitkomsten en associaties tussen kenmerken van IPS deelnemers en werkuitkomsten.
Het evalueren van de ervaringen met IPS, geïmplementeerd met een organisatorische en financiële strategie.

Methode

Het onderzoek bestaat uit meerdere deelstudies:

 • Een observationele cohortstudie, waarbij mensen met EPA die IPS, geïmplementeerd met een organisatorische en financiële strategie, hebben gekregen, gedurende 30 maanden gevolgd zijn. De data zijn prospectief verzameld tussen 2014 en 2020 middels vragenlijsten.
 • Een kwalitatieve studie d.m.v. semigestructureerde interviews om de ervaringen van de stakeholders van de vier betrokken organisaties met IPS, geïmplementeerd meteen financiële en een organisatorische strategie, na 1 jaar in kaart te brengen.
 • Een kwalitatieve studie onder IPS deelnemers d.m.v. semigestructureerde interviews en IPS coaches d.m.v. focusgroepen om de ervaringen met IPS, geïmplementeerd met een financiële en een organisatorische strategie, en werk in kaart te brengen.
 • Een secundaire analyse op data van de SCION-studie (uitgevoerd tussen 2005 en 2011), waarbij associaties tussen motivatie en werkuitkomsten bij mensen met EPA zijn onderzocht.
 • Een kosteneffectiviteits – en kosten-batenanalyse, waarin IPS, geïmplementeerd met een financiële strategie, vergeleken wordt met gebruikelijke arbeidsre-integratie voor mensen met EPA die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van UWV.

Product/implicaties voor de praktijk

Op basis van dit onderzoek kunnen de verschillende stakeholders beter geïnformeerd besluiten nemen over de financiering en de organisatie van IPS in de toekomst.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om de IPS implementatie en participatie van mensen met EPA verder te bevorderen.

Resultaten en conclusies

De observationele cohortstudie is ingediend voor publicatie.

De resultaten van de kosteneffectiviteits – en kosten-batenanalyse worden verwacht in het derde kwartaal van 2022.

Publicaties

 • Vukadin M, Schaafsma FG, Michon HWC, Cillekens B, Van de Ven PM, Juurlink T, Anema JR.
  IPS-methode in Nederland.
  TBV - Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd 31, 41–42 (2023).
  https://doi.org/10.1007/s12498-022-2047-9.
 • Vukadin, M., Schaafsma, F., Michon, H., de Maaker-Berkhof, M., & Anema, J. (2021).
  Ervaringen met IPS als bewezen effectieve methode.
  Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 29(8), 11-12. https://doi.org/10.1007/s12498-021-1420-4.
 • Vukadin M, Schaafsma FG, Michon HWC, Maaker-Berkhof de M, Anema JR.
  Experiences with Individual Placement and Support and employment – a qualitative study among clients and employment specialists.
  BMC Psychiatry (2021) 21:181 https://doi.org/10.1186/s12888-021-03178-2.
 • Vukadin M, Schaafsma FG, Westerman MJ, Michon HWC, Anema JR.
  Experiences with the implementation of Individual Placement and Support for people with severe mental illness: a qualitative study among stakeholders.
  BMC Psychiatry. 2018 May 24;18(1):145. doi: 10.1186/s12888-018-1729-4. PMID: 29793455; PMCID: PMC5968490.
 • Vukadin M, Schaafsma FG, Vlaar SJ, van Busschbach JT, van de Ven PM, Michon HWC, Anema JR.
  Work Motivation and Employment Outcomes in People with Severe Mental Illness.
  J Occup Rehabil. 2019 Dec;29(4):803-809. doi: 10.1007/s10926-019-09839-0. PMID:31154594; PMCID: PMC6838012.
 • Juurlink TT, Vukadin M, Stringer B, Westerman MJ, Lamers F, Anema JR, Beekman ATF, van Marle HJF.
  Barriers and facilitators to employment in borderline personality disorder: A qualitative study among patients, mental health practitioners and insurance physicians.
  PLoS One. 2019 Jul 23;14(7):e0220233. doi: 10.1371/journal.pone.0220233. PMID: 31335909; PMCID:PMC6650068.

IPS-cliënten en trajectbegeleiders ervaren de rol van de IPS-trajectbegeleider als cruciaal bij het verkrijgen van regulier, betaald werk. Verder ervaren zij financiële factoren als een belangrijke belemmerende factor voor het verkrijgen en behouden daarvan.

Contactpersoon

Email: m.vukadin@amsterdamumc.nl
Up date datum: 9-1-2023

Miljana Vukadin

Drs. M. (Miljana) Vukadin

Adviseur verzekeringsarts - Junior Onderzoeker BIG nummer: 79913810801

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (AUMC)