Doorontwikkeling en implementatiestudie: inzet van ervaringsdeskundigheid binnen UWV

Onderzoekers

 • Nina Zipfel (Amsterdam UMC), Uitvoerende Postdoc en penvoerder
 • Femke Abma (UMCG), Projectleider en projectteamlid
 • Karen Nieuwenhuijsen (Amsterdam UMC), Projectteamlid
 • Sylvia van der Burg-Vermeulen (Amsterdam UMC), Projectteamlid
 • Sandra Brouwer (UMCG), Projectteamlid
 • Maaike Huijsmans (Amsterdam UMC), Projectteamlid
 • Lyanne Jansen (Amsterdam UMC), Onderzoeksassistent
 • Jennifer Coffeng, UWV

Adviseurs Intensieve Dienstverlening met Ervaringsdeskundige Expertise (AIDEE’s)

Binnen het WERKbedrijf Rijk van Nijmegen heeft men de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de inzet van twee Adviseurs Intensieve Dienstverlening met Ervaringsdeskundige Expertise (AIDEE’s). Deze AIDEE’s gebruiken hun deskundigheid binnen de AG-dienstverlening om:

 1. Actief cliënten met psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar werk
 2. Bij te dragen aan de bevordering van kennis over psychische kwetsbaarheid binnen UWV en lokale samenwerkingspartners en
 3. Als rolmodel perspectief te bieden aan individuele cliënten.

Een onderzoeksgroep vanuit het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) voert momenteel een studie uit om te komen tot een beschrijving van de optimale invulling van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen UWV Werkbedrijf en bijbehorende implementatiestrategie.

Doel

Het onderzoek heeft als doel om met de praktijk de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de verdere implementatie van ervaringsdeskundigheid binnen het UWV inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel om implementatiestragieën voor de praktijk te identificeren en te monitoren.

Voor de methode van onderzoek maken we gebruik van een Realistische Evaluatie. Dit type evaluatie stelt ons in staat om vast te stellen welke onderdelen van de methodiek onder welke omstandigheden tot welke effecten leiden. Realistische evaluatie is een geschikt kader voor het ontwikkelen van verklaring over hoe complexe interventies, zoals de inzet van ervaringsdeskundigheid, werken in de context van implementatie. In dit onderzoek betreft het: “wat in de methodiek van de inzet van ervaringsdeskundigheid heeft onder welke condities (kennisgebied ervaringsdeskundigheid, inbedding in de organisatie) welk effect op deelnemers (klanten, UWV professionals) en bepaalt daarmee welk resultaat.”. Het doel is om vast te stellen wat het is dat ‘werkt’. Daarnaast is het zaak de specifieke condities te identificeren waaronder het onderliggende mechanisme de gewenste uitwerking heeft. Uiteindelijk kan zo een aanbeveling gegeven worden voor de optimale invulling van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen UWV.

De onderzoeksopzet bestaat uit 2 fases. Fase 1 richt zich op het in kaart brengen van mogelijkheden en randvoorwaarden voor de bredere implementatie van ervaringsdeskundigheid. Fase 2 richt zich op het monitoren van de implementatiestrategieën voor de inzet de optimale invulling van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen UWV.

Resultaten en conclusies

In de eerste fase van het onderzoek, waarin prominent gebruik gemaakt is van de ervaringen in Nijmegen, literatuuranalyse en verdiepende interviews en groepsgesprekken vanuit verschillende perspectieven, is een menukaart uitgewerkt die de mogelijkheden, werkzame elementen, randvoorwaarden en kosten voor de verdere implementatie van ervaringsdeskundigheid binnen UWV inzichtelijk maakt. De meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid is om de cliënt met grotere afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en professionals te ondersteunen bij cliënten met complexere problematiek wanneer de UWV professional vastloopt.

Momenteel wordt in Fase 2 van het onderzoek de gekozen optimale invulling van de inzet van ervaringsdeskundigheid (waarbij ruimte is voor eigen inbreng van de kantoren) geïmplementeerd binnen een tot vier kantoren en hiervan de haalbaarheid onderzocht en de implementatie gemonitord. Hierbij wordt ook in kaart gebracht welke uitkomsten moeten worden gemeten in toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van ervaringsdeskundigheid bij UWV brede implementatie.

Contactpersoon

Email: n.zipfel@amsterdamumc.nl
Up date datum: 9-5-2023

NZipfelFoto2022

Dr. N. (Nina) Zipfel

Senior Onderzoeker - Postdoc onderzoeker bij een Schilproject

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (AUMC)