Ontwikkeling van de EYE-Work Inventory. Verbeteren van de beoordeling van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van mensen met een visuele beperking.

Drs. Richard Daniëls, Dr. Jan L. Hoving, Dr. Birgit H.P.M. Donker-Cools, Dr. Hilde P.A. van der Aa, Prof. dr. Frederieke G. Schaafsma, Prof. dr. Ruth M. van Nispen

Over de junioronderzoeker

Mijn naam is Richard Daniëls en werk sinds juni 2023 als junior onderzoeker bij het KCVG aan mijn promotieonderzoek voor momenteel 2 dagen in de week. Daarnaast werk ik als verzekeringsarts op kantoor Amsterdam. Voordat ik bij UWV kwam werken heb ik als arts op de chirurgie en spoedeisende hulp gewerkt.

Achtergrond onderzoek

De arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking is laag (~35%) en leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Het aantal slechtzienden in de arbeidsleeftijd zal de komende jaren toenemen. Arbeidsprofessionals geven aan dat er dringend behoefte is aan meer kennis en instrumenten om (zelfstandig) het werkvermogen van mensen met een visuele beperking te kunnen beoordelen.

Doel onderzoek

Er staan drie onderzoeksdoelen centraal in mijn proefschrift:

 1. Identificeren van de volledige omvang van relevante werk-gerelateerde activiteiten, vanuit het perspectief van professionals en volwassenen met een visuele beperking
 2. Ontwikkelen van een visus-gerelateerd instrument voor professionals
  en tot slot
 3. Beter begrijpen hoe objectieve visuele-metingen zich verhouden tot werkvermogen

Methode

Het proefschrift is uiteengezet in een aantal project onderdelen:

 • In focusgroep-interviews bij UWV-verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen hebben we onderzocht wat perspectieven en barriëres zijn bij de arbeidsbelastbaarheids-beoordeling van mensen met een visuele beperking.
 • In een systematische review met meta-analyses hebben we onderzocht wat voorspellers zijn voor arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking.
 • Middels een international concept mapping studie met visueel beperkte werknemers en arbeidsprofessionals brengen we verder in de kaart de volledige omvang van relevante (domeinen van) werkgerelateerde activiteiten.
 • Middels consensus-ronden met verschillende belangrijke stakeholders wordt gereflecteerd op de bevindingen uit de voorgaande studies, hetgeen de basis vormt van de eerste versie van een visus-gerelateerd arbeids-instrument (PROM).
 • Kalibratie en klinimetrische evaluatie volgens de COSMIN-richtlijnen (COnsensus‐based Standards for the selection of health Measurement INstruments).
 • In een implementatie-studie zal de toepasbaarheid, haalbaarheid en implementatie van het visus-gerelateerd arbeids-instrument getest worden in de praktijk van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen.

Product/implicaties voor de praktijk

Middels dit proefschrift willen we een bijdrage leveren aan een meer evidence-based arbeids-belastbaarheidsbepaling bij (potentieel) werkende mensen met een visuele beperking, en daarbij onderzoeken of we professionals praktische handvatten kunnen geven. Dit leidt tegelijk tot meer inzichten bij de arbeid-re-integratie; hoe we bepaalde barrières kunnen overbruggen en werkparticipatie kunnen verbeteren. Praktische handvatten leiden tot betere en uniforme beoordeling van belastbaarheid en begeleiding en van een complexe groep cliënten, binnen en buiten UWV.

Resultaten en conclusies

Het kwalitatieve onderzoek middels focus groep interviews is gepubliceerd in maart 2020 in het Tijdsschrift voor Bedrijfs-Verzekeringsgeneeskunde

Recentelijk is de systematische review met meta-analyses gepubliceerd in een internationaal tijdschrift.

Momenteel zijn we bezig met de uitwerking van de internationale conceptmapping studie en een studie naar herstelbehoefte na werk bij visueel beperkte werknemers.

Publicaties

 1. Daniëls R, Simons J, Noordik E, Hoving JL.
  De visueel beperkte cliënt in de claimbeoordeling: Vanuit het perspectief van UWV-verzekeringsartsen.
  TBV - Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd 28, 34–40 (2020).
  doi: https://doi.org/10.1007/s12498-020-0636-z.
 2. Daniëls R, van Nispen RM, de Vries R, Donker-Cools BHPM, Schaafsma FG, Hoving JL.
  Predictors for work participation of people with visual impairments: A systematic review and meta-analysis. Ophthalmic Physiol Opt. 2023 Sep;43(5):1223-1254.
  doi: 10.1111/opo.13188. Epub 2023 Jul 14. PMID: 37449334.

Contactpersoon

Email: r.daniels@amsterdamumc.nl
Up date datum: 12-10-2023

Informatie over het project staat ook op een andere website: https://lowvisionresearchamsterdam.com/project/voorspellers-arbeidsparticipatie/

Richard Daniels

Drs. R. (Richard) Daniëls

Verzekeringsarts - Junior Onderzoeker BIG nummer: 29911784301

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (AUMC)