TBV Verslag Kennis en Kwaliteit van Wim Otto, 8-4-2024

vrijdag 12 april 2024

Wim Otto, verzekeringsarts en redacteur TBV
BRON: TBV, 8-4-2024

Op de eerste lentedag voor het begin van de lente vond het Muntendamsymposium 2024 plaats. Het was donderdag 14 maart en veel deelnemers laafden zich aan de zon op de kade voor de Rode Hoed aan de Amsterdamse Keizersgracht. Een sfeer van ‘we hebben er allemaal zin in’ – precies wat nodig is om met het thema ‘Interprofessioneel Samenwerken’ aan de slag te gaan.

Een hoogst actueel thema en broodnodig om de uitdagingen in arboland en binnen de sociale verzekering het hoofd te kunnen bieden. Het zijn er vele, ik benoem er twee: tijdige en adequate dienstverlening (en dus ook: ‘wegwerken’ van de achterstanden) en een veel prominentere rol van de cliënt in de zorg die wij (nota bene!) hun verlenen.

Deel dit bericht via