Naamloos

Sandra Brouwer - Podcast Arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen

vrijdag 21 juni 2024

Podcast Sandra Brouwer
BRON: Instituut Gak site

In de huidige participatiemaatschappij wordt ernaar gestreefd dat ook mensen met gezondheidsproblemen deel blijven nemen aan regulier werk. Ondanks substantiƫle hervormingen in het socialezekerheidsstelsel blijft de arbeidsdeelname van deze kwetsbare groep echter nog steeds fors achter bij die van gezonde personen. De leerstoel richt zich op het versterken van de arbeidsdeelname van werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Centraal in het onderzoek staat de vraag op welke wijze effectieve en duurzame mogelijkheden tot arbeidsparticipatie voor de doelgroep kunnen worden gerealiseerd. In deze 12e aflevering een gesprek met prof. dr. Sandra Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen/UMCG) over haar leerstoel.

Deel dit bericht via