Elena Syurina is recent gestart als senior onderzoeker bij het KCVG - Amsterdam UMC

woensdag 15 mei 2024

Kennismaking met Elena Syurina

Ik ben een onderzoeker met een gemengde achtergrond: beleidsanalyse, neuropsychologie, sociale geneeskunde en public health. Na mijn promotie in de sociale geneeskunde aan de Maastricht University, kreeg ik een beurs van de KNAW voor een postdoctoraal bezoek aan de universiteit van Oxford. Daar zette ik mijn werk voort aan het onderzoeken van de beste manieren om technologische innovatie in de eerstelijnsgezondheidszorg te brengen. Ik voerde een onderzoek uit naar innovatieve methoden van stressmetingen die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van stress bij kinderen ter aanvulling of vervanging van cortisolmetingen in de urine en vragenlijsten.

Na mijn terugkeer in Nederland kreeg ik een positie als assistent-professor bij het Athena Instituut, VU, Amsterdam. Daar werkte ik op het snijvlak van verschillende gebieden: geestelijke gezondheid, wereldwijde gezondheid, eerstelijnsgezondheidszorg en gezondheidsinnovatie. Een van mijn project die ik denk relevant kan zijn voor KCVG is Evidence in Action project, gesponsord door ZonMW, waarin gekeken werd naar het gebruik van AI-methodieken om ervaringskennis te integreren in het richtlijnontwikkelingsproces. Ik was ook wetenschappelijk adviseur bij een langetermijnproject dat gericht was op het vergroten van de inzetbaarheid van mensen met psychosociale problematiek in Kenia. We keken specifiek naar hoe vrouwen met ernstige psychische aandoeningen geholpen kunnen worden in hun zoektocht naar het vinden en behouden van werk. In 2018-2021 nam ik deel aan een Erazmus+ project IMAGE Improving employability for university students with Autism. Dit was slechts een van de vele projecten die verband hielden met de ondersteuning van neurodiverse personen in hun traject naar werk.

Na vele jaren in een puur academische omgeving te hebben gewerkt, wilde ik echter zien hoe ik de valorisatie van de innovatieve onderzoeksresultaten kon verbeteren. Om ze geïmplementeerd te zien ten voordele van kwetsbare bevolkingsgroepen. Daarom ben ik sinds januari 2024 begonnen als kennisadviseur bij Divisie SMZ CEC K&I bij UWV. Maar omdat ik mijn band met de academische wereld wilde behouden, was ik vereerd dat ik werd aangenomen als senior onderzoeker bij KCVG. Ik zal Dominika Borowiec ondersteunen bij haar promotieprojectmet als titel "Kansen, uitdagingen en voorwaarden voor datagedreven werken in de verzekeringsgeneeskunde", maar ik hoop ook mijn expertise in transdisciplinair onderzoek, mixed methods en realistische evaluatie te kunnen gebruiken om jonge onderzoekers binnen KCVG te ondersteunen.

Naast haar functie bij KCVG – AUMC, is Elena tevens werkzaam als Kennisadviseur bij UWV SMZ afdeling CEC K&I.
Voor meer informatie: elena.syurina@uwv.nl

Deel dit bericht via