Algemene informatie

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is een gezamenlijk initiatief van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Divisie Klinische Methoden en Public Health, Amsterdam UMC (AMC), de afdeling Sociale Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam UMC (VUmc), en de Divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Het doel van het Kenniscentrum is het bevorderen van de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde door middel van het ontwikkelen en evalueren van methoden, richtlijnen, hulpmiddelen en interventies. Hiernaast wordt er samen met het AMC, UMCG en het VUmc naar gestreefd om de verzekeringsgeneeskunde aan de orde te laten komen in het onderwijs aan studenten geneeskunde en basisartsen in opleiding tot verzekeringsgeneeskundige. Samenwerking met andere onderzoeksinstituten wordt nagestreefd om een zo breed mogelijke participatie op het onderzoeksgebied te realiseren.

Deelnemende organisaties KCVG onderzoeksprogramma

• Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC (AMC)
• Afdeling Sociale Geneeskunde, UMCG, Groningen
• Divisie Sociaal Medische Zaken, UWV, Amsterdam
• Afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam UMC (VUmc)

Het onderzoeksprogramma
Het onderzoek van het KCVG richt zich op het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde methoden, richtlijnen en hulpmiddelen voor de verzekeringsgeneeskunde en op het vaststellen van de effectiviteit van interventies. Voorbeelden zijn evaluatiemethoden voor de praktijk, methoden ter bevordering en bewaking van de kwaliteit en "evidence based medicine" voor de verzekeringsartsen. Deze methoden en richtlijnen kunnen verzekeringsartsen in de praktijk gebruiken. Het UWV wordt ingericht als academische werkplaats. Voor het Kenniscentrum levert het UWV menskracht, ervaring en statistische gegevens. Thema's die in het Kenniscentrum aan de orde komen, zijn onder meer:

• Oorzaken en gevolgen van gezondheidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid.
• Voorkomen en terugdringen van gezondheidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid.
• Gevolgen van nieuwe wetgeving voor de verzekeringsgeneeskunde.

Organisatie KCVG
De leiding van het Kenniscentrum is in handen van het Bestuur, bestaande uit:

Drs. D. Holtkamp (voorzitter KCVG, UWV)
Prof. dr. S. Brouwer (plv. voorzitter KCVG, UMCG)

Prof. dr.  C.T.J. Hulshof (AMC)
Prof. dr. F.G. Schaafsma (AMC)
Prof. dr. S.J. van der Burg-Vermeulen (AMC)
Prof. dr. U. Bültmann (UMCG)
Dr. H. Kroneman (UWV) 
Prof. dr. J.R. Anema (VUmc)
Prof. dr. A.J. van der Beek (VUmc)

Doel website
Informatie verschaffen over wat de werkzaamheden van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en aanverwante kennisgebieden zijn en wie hierbij betrokken zijn.

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen