Adviesraad KCVG

Adviesraad Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc

Binnen het KCVG is conform het Huishoudelijk Reglement een Adviesraad ingesteld. Hierin zijn belangrijke stakeholders van het KCVG vertegenwoordigd. Het doel van de Adviesraad is om de Bestuur KCVG te adviseren over de resultaten van lopend onderzoek en onderwerpen in te brengen voor het onderzoeksprogramma. De Adviesraad vormt een intermediair voor maatschappelijke verankering. Verder heeft de Adviesraad een rol als klankbordgroep voor KCVG onderzoekers. Dit houdt met name in het geven van advies over de strategie van implementatie van onderzoeken en het inschakelen van partijen die van belang zijn bij de implementatie. Leden van de Adviesraad kunnen een bemiddelende rol spelen bij het inschakelen van de diverse disciplines die zij vertegenwoordigen.

Wie zijn op dit moment vertegenwoordigd in de Adviesraad/Klankbordgroep:

  • Em. prof. dr. Haije Wind, verzekeringsarts (voorzitter)
  • Drs. Enno Trompert en Cora van der Sel (plv), UWV Centrale CliĆ«ntenraad
  • Dr. Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB
  • Harrie Veneman, opleider NSPOH
  • Dr. Herman Kroneman, lid Programmaraad KCVG, Medisch Adviseur UWV
  • Prof. dr. Jaap van Weeghel, Kenniscentrum Phrenos, directeur wetenschap
  • Liesbeth Wijnvoord, RGA medisch adviseur, GAV of bestuurslid ACPV
  • Marianne Holleman, directeur AKC
  • NVvA lid Bestuur, roulerend
  • Dr. Rob Kok, voorzitter NVVG