Adviesraad KCVG

Adviesraad Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc

Binnen het KCVG is conform het Huishoudelijk Reglement een Adviesraad ingesteld. Hierin zijn belangrijke stakeholders van het KCVG vertegenwoordigd. Het doel van de Adviesraad is om de Bestuur KCVG te adviseren over de resultaten van lopend onderzoek en onderwerpen in te brengen voor het onderzoeksprogramma. De Adviesraad vormt een intermediair voor maatschappelijke verankering. Verder heeft de Adviesraad een rol als klankbordgroep voor KCVG onderzoekers. Dit houdt met name in het geven van advies over de strategie van implementatie van onderzoeken en het inschakelen van partijen die van belang zijn bij de implementatie. Leden van de Adviesraad kunnen een bemiddelende rol spelen bij het inschakelen van de diverse disciplines die zij vertegenwoordigen.

Op dit moment is de Adviesraad/Klankbordgroep als volgt samengesteld:

 • Dr. Alice Schippers, Disability Studies in Nederland (voorzitter)
 • Liesbeth Wijnvoord, RGA medisch adviseur, GAV en bestuurslid ACPV
 • Prof. dr. Jac van der Klink, strategisch adviseur NSPOH
 • NVvA Bestuur, roulerend
 • Drs. Tjeerd Hulsman, programmadirecteur AKC
 • Dr. Rob Kok, voorzitter NVVG en Drs. Peter Blok (plv.), algemeen Bestuurslid NVVG - UWV VA en opleider
 • Dr. Herman Kroneman, lid Programmaraad KCVG, Medisch Adviseur UWV
 • Lotte van Lith, A Lot Of Complexity (ALOC) - coaching, lezingen, colleges & meer
 • Gert Rebergen, Izare, dwarswerk
 • Drs. Enno Trompert en Cora van der Sel (plv), UWV Centrale Cliëntenraad
 • Dr. Kees van Vliet, directeur Kwaliteitsbureau NVAB

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen