De relatie van aanhoudende gezondheidsklachten en terugkeer naar werk na langdurig verzuim: Welke factoren zijn van belang voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling

Drs. Kristel H.N. Weerdesteijn, Drs. Karin Bonefaas-Groenewoud (onderzoeksassistent) tot 2019,
Prof. dr. Frederieke G. Schaafsma, Prof. dr. Allard J. van der Beek, Prof. dr. Han J.R. Anema

Over de junioronderzoeker

Mijn naam is Kristel Weerdesteijn, ik ben de uitvoerend onderzoeker van dit onderzoek en sinds maart 2013 als promovendus werkzaam bij het KCVG. Naast dit onderzoek ben ik werkzaam als verzekeringsarts.

Achtergrond onderzoek

Bij sommige mensen met aanhoudende gezondheidsklachten is niet altijd duidelijk wat precies de medische oorzaak is voor het niet optreden van herstel ondanks de soms uitgebreide diagnostiek en behandeling(en). Voor de behandelend artsen kan het daarom soms lastig zijn te voorspellen wanneer iemand weer beter wordt. In 2012 zijn ruim 11.000 claim beoordelingen verricht, in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), bij mensen met deze vorm van aanhoudende gezondheidsklachten, door verzekeringsartsen werkzaam bij het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Verzekeringsartsen geven aan dat zij het soms ook lastig vinden een goede arbeidsongeschiktheidsbeoordeling te verrichten bij mensen met gezondheidsklachten waarbij de prognose onduidelijk is. Om de algemene gezondheid en het participeren van mensen met langdurige gezondheidsklachten te verbeteren is het voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid en het adviseren over de functionele mogelijkheden van belang meer en beter inzicht te krijgen in de prognostische factoren voor terugkeer naar werk. Ook een instrument op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis over deze klachten, die aansluit bij de kerntaken van de verzekeringsarts, kan bijdragen aan een goede en eenduidige arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door verzekeringsartsen.

Doel onderzoek

Om de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van mensen met langdurige gezondheidsklachten, die niet voldoende herstellen ondanks diagnostiek en behandeling, te optimaliseren is het doel om:

  • Een praktisch toepasbaar instrument te ontwikkelen ter ondersteuning van de verzekeringsarts bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, de functionele mogelijkheden en de advisering van de participatie en de prognose bij mensen met aanhoudende gezondheidsklachten.
  • Kennis te verkrijgen over de voorspellende factoren van duurzame werkhervatting bij mensen met langdurige gezondheidsklachten en verzuim

Methode

Het onderzoeksproject bestaat uit een gemodificeerde Delphi studie met diverse artsen, een vergelijkende studie van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen tussen verschillende landen en artsen en een prospectief cohort onderzoek (het FORWARD onderzoek) met een 2 jarige follow-up van mensen die meer dan ander half jaar verzuimen met aanhoudende gezondheidsklachten.

Het Forward onderzoek

Het onderzoek is gestart met mensen die een WIA claim aanvraag hadden ingediend bij UWV tussen 2014 en 2015 en mee wilde doen aan het onderzoek. Vlak voor de WIA claim beoordeling door de verzekeringsarts, rond de 86e week van ziek melding, werd een uitgebreide baseline meting gedaan bij deze groep (T0). Deze groep is vervolgens 2 jaar gevolgd. Een 2e (T1) en 3e (T2) meting is verricht op 1 respectievelijk 2 jaar na de WIA beoordeling. Alle data is verzameld middels vragenlijsten en middels gegevens uit systemen van UWV. Ook de analyses op de gegevens zijn inmiddels verricht.

Resultaten en conclusies

De uitkomst van de Delphi studie is consensus tussen artsen over factoren die van belang worden geacht voor de onderbouwing van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling bij mensen met langdurige gezondheidsklachten. Het resultaat van deze studie is te vinden in de publicatie onderaan deze pagina. De vergelijkende studie laat het verschil zien tussen artsen in verschillende landen bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling bij mensen met langdurige gezondheidsklachten. De uitkomst hiervan is te vinden in de publicatie onderaan deze pagina.

De primaire uitkomstmaat van de cohort studie is duurzame (gedeeltelijke)werkhervatting in eigen of ander werk voor tenminste 4 weken gemeten met het aantal kalenderdagen vanaf de eerste dag van het indienen van de WIA claim tot werkhervatting. De resultaten hiervan volgen binnenkort. De secundaire uitkomstmaat bestaat uit de functionele mogelijkheden gesteld door de verzekeringsarts bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en de vergelijking hiervan met wat mensen zelf aan geven ten aanzien van de mogelijkheden en klachten. De uitkomst hiervan is te vinden in de publicatie onderaan deze pagina.

Publicaties

  • Weerdesteijn KHN, Schaafsma F, Bonefaas-Groenewoud K, Heymans M, Vander Beek A, Anema J. Predicting return to work after long-term sickness absencewith subjective health complaints: a prospective cohort study. BMC PublicHealth. 2020 Jul 11;20(1):1095.
  • Weerdesteijn KHN, Schaafsma FG, van der Beek AJ, Merkus SL, Maeland S, Hoedeman R,Lissenberg-Witte BI, Werner EL, Anema JR. Sick leave assessments of workers with subjective health complaints: a cross-sectional study on differences among physicians working in occupational health care. Disabil Rehabil. 2020 Apr;42(7):967-974.
  • Weerdesteijn K, Schaafsma F, Bonefaas-Groenewoud K, Heymans M, Van der Beek A, Anema J. Prognostic Factors for Staying at Work for Partially Sick-Listed Workers with Subjective Health Complaints: A Prospective Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 30;17(19):7184.
  • Weerdesteijn KHN, Schaafsma FG, Louwerse I, Huysmans MA, Van der Beek AJ, Anema JR. Does self-perceived health correlate with physician-assessed functional limitations in medical work disability assessments? J Psychosom Res. 2019 Oct;125:109792.
  • Weerdesteijn KH, Schaafsma FG, van der Beek AJ, Anema JR. Limitations to Work-Related Functioning of People with Persistent "Medically Unexplained" Physical Symptoms: A Modified Delphi Study Among Physicians. J Occup Rehabil. 2016 Oct 19.

Contactpersoon

Email: k.weerdesteijn@amsterdamumc.nl
Up date datum: 15-2-2021

kristel weerdesteijn foto

Drs. K.H.N. (Kristel) Weerdesteijn

Verzekeringsarts - Junior Onderzoeker BIG nummer: 59912291801

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (VUmc)