Lopend onderzoek

Betekenis en benutting van technologische ontwikkelingen voor de toekomst van beoordelingen en re-integratie door UWV

Drs. Elza Muller, Dr. Maaike A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Lees meer...

Bevorderen doelmatigheid WIA-herbeoordelingen

Drs. Ilse Louwerse, Dr. Maaike M.A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Allard J. van der Beek, Prof. dr. Han J.R. Anema

Lees meer...

De beoordeling van duurbelastbaarheid door de verzekeringsarts

Henk-Jan Boersema, Tialda Hoekstra PhD, Femke Abma PhD, Loes Wilming, Prof. Sandra Brouwer

Lees meer...

De relatie van aanhoudende gezondheidsklachten en terugkeer naar werk na langdurig verzuim: Welke factoren zijn van belang voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling

Drs. Kristel H.N. Weerdesteijn, Drs. Karin Bonefaas-Groenewoud (onderzoeksassistent),
Prof. Dr. Frederieke G. Schaafsma,Prof. dr. Allard J. van der Beek, Prof. dr. Han J.R. Anema

Lees meer...

Evaluatie van een implementatiestrategie voor Individual Placement and Support voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

Drs. Miljana Vukadin, Dr. Harry C.W. Michon, Prof. Dr. Frederieke G. Schaafsma, Prof. dr. Han J.R. Anema

Lees meer...

Inzicht in bronnen van variatie bij Arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen

Drs. Marno Middelbos, Dr. Tialda Hoekstra, Dr. Femke Abma, Drs. Loes Wilming, Prof. dr. Michiel Reneman, Prof. dr. Sandra Brouwer

Lees meer...

Ondersteuning van UWV-professionals met een triage-instrument en beslissingsondersteunend model voor passende WIA WGA dienstverlening

Christa C.J.C. de Geus MSc, Dr. Maaike M.A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Lees meer...

Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen (SMBA): Naar een evidence-based participatiegerichte beoordelingssystematiek

Drs. Ing. Johan H. Sengers, Dr. Femke I. Abma, Drs. Loes Wilming (onderzoeksassistent), Prof. dr. Sandra Brouwer

Lees meer...

Verbeteren van functionele mogelijkheden bij vangnetters met psychische aandoeningen

Drs. Y.B. Suijkerbuijk, Dr. K. Nieuwenhuijsen, MSc. L.P. Jansen (onderzoeksassistent), Prof. Dr. Frederieke G. Schaafsma,
Prof. Dr. Carel Hulshof

Lees meer...

Verzekeringsgeneeskundige prognosticering: de ontwikkeling van een methodiek en training

Drs. Sylvia P. Snoeck-Krygsman, Dr. Jan L. Hoving, Drs. Birgit H. P. M. Donker-Cools, MSc. L.P. Jansen (onderzoeksassistent), Prof. Dr. Frederieke G. Schaafsma, Prof. Dr. Carel Hulshof

Lees meer...

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen