sincerely-media--gG86PdIzUA-unsplash

Vacature Senioronderzoeker VA - portefeuille coördinatie AWP bij KCVG - Amsterdam UMC

maandag 12 februari 2024

Vacature Senioronderzoeker VA (portefeuille coördinatie AWP) ( 2 x 0,2 fte) bij Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde – Amsterdam UMC


Algemeen

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam UMC (AUMC) - locatie AMC, Amsterdam UMC (AUMC) - locatie VUmc, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) voor academisering van de verzekeringsgeneeskunde. Het doel van het KCVG is de bevordering van de kwaliteit en effectiviteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen, waarmee tevens een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het maatschappelijke en de professionele expertise van de verzekeringsarts. Zie verder: www.kcvg.nl.

Vacature senioronderzoeker (portefeuille coördinatie AWP)

Binnen het KCVG worden onderzoeksprojecten uitgevoerd, waarvan een aantal leidt tot een academisch proefschrift. Deze onderzoeksprojecten worden begeleid door hoogleraren/senior onderzoekers die verbonden zijn aan het KCVG. De afgelopen jaren zijn vanuit Amsterdam UMC, locatie AMC en Amsterdam UMC, locatie VUmc goede banden opgebouwd met de academische werkplaatsen (AWP’s) bij het UWV. Voor het KCVG is een goede coördinatie van de samenwerking met deze AWP’s van groot belang. In dit verband zijn er momenteel twee vacatures (0,2 fte) voor de coördinatie AWP bij resp. Amsterdam UMC, locatie AMC en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Bundeling tot één vacature van 0,4 fte behoort tot de mogelijkheden.

Functie inhoud

  • Organisatie en coördinatie van AWP middagen.
  • Enthousiasmeren van lokale AWP sprekers.
  • Contact houden met KCVG senior onderzoekers en junior onderzoekers over relevante bijdragen aan AWP middagen.
  • Inhoudelijk invullen van de AWP activiteiten met de professionals van UWV.
  • Organiseren van AWP contactpersonendagen.
  • Samen met KCVG-AWP professionals (pilot)onderzoeken organiseren, uitvoeren en evalueren.

Je werkt nauw samen met de andere coördinatoren KCVG-AWP (in totaal zijn er 3 coördinatoren (ieder 0,2 fte) voor Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam UMC, locatie VUmc en UMCG) en je bent linking pin tussen een of meerdere UWV kantoren enerzijds en KCVG-AUMC anderzijds. Dit is een belangrijke voorwaarde voor goede samenwerking binnen de academische werkplaatsen. Deze academisering bestrijkt het volledige spectrum van onderzoek en zorginnovatie t/m onderwijs c.q. implementatie.

Functie eisen

Geregistreerd verzekeringsarts met affiniteit voor verzekeringsgeneeskundig onderzoek.
Gebleken vaardigheden op het gebied van projectmanagement en organiseren.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
Goede communicatieve vaardigheden.
Collegialiteit en motivatie om in een multidisciplinair teamverband te werken.

Ten behoeve van de coördinatie rol in de academische werkplaatsen is het noodzakelijk om initiatief te tonen, creatief te zijn, te plannen, te organiseren, intern en extern te netwerken en samen te werken met de andere senioren en de professionals/ management van de UWV kantoren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Drs. Diederike Holtkamp, manager Kennis & Innovatie UWV SMZ / KCVG (diederike.holtkamp@uwv.nl).

Solliciteren

Uw motivatiebrief met CV kunt u sturen tot 19 januari 2024 naar mevrouw Sonja Schut, secretaresse KCVG s.schut@amsterdamumc.nl

Deel dit bericht via