Kom bij ons werken

Vacature promovendus Taakdelegatie in de verzekeringsgeneeskunde, sluitingsdatum 1 september 2022

vrijdag 24 juni 2022

Vacature promovendus Taakdelegatie in de verzekeringsgeneeskunde, sluitingsdatum 1 september 2022

Door gebrek aan sociaal-medische professionals, zoals verzekeringsartsen staat de sociaal-medische dienstverlening van uitkeringsgerechtigden onder druk. Dit is zowel voor de verzekeringsgeneeskunde als de klant zeer onwenselijk, omdat participatiekansen worden gemist. Een oplossing is dat de verzekeringsarts taken kan delegeren vanuit een regierol aan andere disciplines, zoals de sociaal medisch verpleegkundige. Binnen het UWV wordt taakdelegatie op verschillende manieren ingezet. Echter, het ontbreekt in de praktijk nog veelal aan wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium om taken zoals triage, monitoring en begeleiding binnen taakdelegatie vorm te geven.

Het betreft een 4-jarig onderzoeksproject dat zich richt op het ontwikkelen van een toolbox met instrumentarium voor taakdelegatie en het bevorderen van de implementatie van taakdelegatie door aan te sluiten bij de behoeften uit de praktijk. Hierbij worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Daarnaast verricht je ook literatuur onderzoek.

Meer informatie in onderstaande link:

Vacatures - Promovendus Taakdelegatie in de verzekeringsgeneeskunde - Amsterdam UMC

Je kunt reageren tot 1 september 2022. Gedurende de publicatietermijn worden sollicitaties doorlopend behandeld. Bij invulling van de vacature wordt deze voortijdig gesloten.

Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij dr. Trees Juurlink, senior onderzoeker via 06 13731701 of t.juurlink@amsterdamumc.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Tanja Hart, Recruitment adviseur, via t.hart@amsterdamumc.nl.

Deel dit bericht via