Teamwork (scrable bord)

Kennisnetwerk GAP als samenwerking tussen KCVG, NVAB en NVVG

dinsdag 28 november 2023

Het KCVG, de NVAB en de NVVG zijn na verkennende gesprekken gekomen tot een concrete samenwerking in netwerkconstructie, met als doel om in de nabije toekomst met elkaar op het domein van Arbeid & Gezondheid gecoördineerd kennis te ontwikkelen en te delen. Hiervoor is tijdelijk een stuurgroep geformeerd, die komend jaar met input uit de achterban dit gemeenschappelijk doel gaat uitwerken.

Voor deze periode is gekozen voor de werktitel Kennisnetwerk voor Gezondheid, Arbeid en Participatie (kennisnetwerk GAP).

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Onafhankelijk voorzitter: Diederike Holtkamp
  • KCVG: Sylvia van der Burg-Vermeulen en Sandra Brouwer
  • NVAB: Madelijn de Kleine en Gijsbert van Lomwel
  • NVVG: Kevin De Decker en Monique Broekhuizen

Zodra er meer bekend is over de voortgang, zullen wij dat via de website delen.

Deel dit bericht via