AWP

UWV en het KCVG hebben gekozen voor de Academische Werkplaats als samenwerkingsvorm tussen universiteit en UWV-regio om de doelstelling van academisering te bereiken. Academisering kunnen we omschrijven als het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk; tussen uitvoerende organisatie en universiteit.

De AWP
De academische werkplaats (AWP) is een operationalisering van het begrip academisering: door structurele samenwerking tussen tenminste één praktijkorganisatie en één universitaire afdeling wordt gegenereerde kennis vertaald in praktisch bruikbare producten, diensten en instrumenten. Andersom worden relevante praktijkproblemen vertaald in wetenschappelijke vraagstellingen, die onderzoek baar zijn.

Doel AWP
Het doel van academische werkplaatsen binnen het KCVG is omschreven als: het professionaliseren van de verzekeringsartsen en het ontwikkelen van het vakgebied zodat de praktijk verder verbetert en het werkplezier van de professionals verder toeneemt. Als zodanig zijn de academische werkplaatsen onderdeel van de Leer en Innovatie Platforms (LIPs).

Kadernotitie AWP
Ten aanzien van de inrichting van de academische werkplaatsen is een kadernotitie AWP opgesteld waaraan de districtsmanagers van UWV en de Programmaraad van het KCVG zich gecommitteerd hebben. Deze kadernotitie is HIER te vinden.

In de kadernotitie is een verdeling opgenomen, waarin duidelijk gemaakt wordt dat ieder UWV kantoor een directe lijn heeft met één van de drie universiteiten van het KCVG. Deze verdeling is geen blauwdruk, maar wel een uitgangssituatie. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk en bovendien is het een lerend document: mocht in de loop van tijd blijken dat een andere verdeling beter passend is, kan het document worden aangepast. De verdeling is terug te vinden in DIT document.

Hierin staan ook de senioren die per universiteit fungeren als contactpersoon voor de kantoren opgenomen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWP Nieuws

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrieven
awpnoordlogodef

Deze "Nieuwsbrieven" zijn een uitgave van de Academische Werkplaats Noord. De AWP is het samenwerkingsverband van UMCG, KCVG, AKC en UWV, waarbinnen kennis op wetenschappelijk niveau vergaard, vermeerderd en gedeeld wordt.

- Nieuwsbrief AWP Noord mei 2020
Nieuwsbrief AWP Noord oktober 2019
- Nieuwsbrief nr. 7 jaargang 3 najaar 2018
- Nieuwsbrief nr. 6 zomer 2018
Nieuwsbrief nr. 5 winter 2017
-
Nieuwsbrief nr. 1 zomer 2017
-
Nieuwsbrief nr. 3 najaar 2016 - Academisering, een brug te ver?
-
Nieuwsbrief nr. 2 zomereditie 2016
- Nieuwsbrief nr. 1 voorjaar 2016

Nieuwsbrief BAVA pilot, start 1-1-2019, Jerry Spanjer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWP Noord Wetenschapsborrel 4-6-2015
awpborrel462015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag van de Academiseringsmiddag Den Haag / Leiden, 25-10-2016 in Louwman museum met vier presentaties van:
awpakcppt25102016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cock Buning de E. Eerste academiseringsmiddag in Den Haag & Leiden, 16-2-2015
Op 16 februari 2015 is in het Van der Valk Hotel ‘Haagsche Schouw’ in Leiden de aftrap gegeven voor de eerste Academiseringsmiddag in district Den Haag & Leiden. Een middag waar wetenschap, onderwijs en praktijk elkaar ontmoetten. Een volle zaal met zo’n 110 aanwezigen waaronder verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en managers.
Het AKC (Arbeidsdeskundig centrum) en het KCVG (Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde) waren ook vertegenwoordigd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen