Overige bijeenkomsten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            DAGEN 2019
DE VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE DAGEN

vgdagen2016
Na een jaar van onderbreking vanwege het EUMASS Congres in Maastricht in oktober 2018 zullen de jaarlijkse Verzekeringsgeneeskundige Dagen (VG Dagen) weer plaatsvinden op:

6 – 8 November 2019

Call for Abstracts VGDAGEN 2019 versie NL


Deze VG Dagen zijn tevens een lustrumeditie omdat zij voor de tiende keer door de NVVG (Nederlandse Vereniging Voor Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) worden georganiseerd.

Evenals in de voorgaande jaren zullen uiteenlopende onderwerpen worden gepresenteerd.
De opzet is een tweedaags congres met een eerste Engelstalige dag op donderdag 7 november en een tweede Nederlandstalige dag op vrijdag 8 november. Hier gaat een voorprogramma aan vooraf op woensdagavond 6 november in het Nederlands.

Het congres zal voorzien in voordrachten van internationaal en nationaal erkende wetenschappers en deskundigen op ons vakgebied.
Interessante sprekers zijn door de congrescommissie benaderd en een aantal heeft inmiddels hun medewerking toegezegd zoals Japke-d. Bouma, eindredacteur en columnist NRC Handelsblad, Eric de Roon, hoogleraar Klinische Farmacotherapie Rijksuniversiteit Groningen, Stynke Castelein, hoogleraar Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen Rijksuniversiteit Groningen, Wessel Visser, directeur bij Plain Language Europe,Thomas Rustemeyer, hoogleraar Dermato-Allergologie en Arbeidsdermatolgie VUmc en Genevieve Grant, associate professor Faculty of Law Monash University, director Australian Centre for Justice Innovation.

Aan onderzoekers op het vakgebied zal tevens de gelegenheid worden geboden om via een mondelinge presentatie in een parallelsessie of een posterpresentatie over hun werk te vertellen.
Aan instellingen op het vakgebied wordt de mogelijkheid geboden om gedurende het congres een stand in te richten.

Het congres richt zich op verzekeringsartsen, medisch adviseurs, bedrijfsartsen en andere geĂ¯nteresseerden in de verzekeringsgeneeskunde. Accreditatie zal worden aangevraagd.

Het congres vindt plaats in:
Van der Valk Hotel Almere
Veluwezoom 45
1327 AK Almere
tel.: +31 (0)36 8000 800
https://www.hotelalmere.nl/en 

Via https://www.vgdagen.nl  zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van het congres.
Noteer de data alvast in uw agenda. Wij hopen u op de VG Dagen te ontmoeten.
De Congrescommissie VG Dagen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TBV Congres 20 11 2019

17e TBV congres
Woensdag 20 november 2019, Van der Valk Veenendaal.
Het congres is geschikt voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Ook interessant voor de arboarts, arbo-verpleegkundige en verzuimconsulent.
Meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Call for Abstracts

EUMASS 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------