Muntendam 2012

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Muntendam Symposium verslag 2012
6e Muntendam Symposium: "Valorisatie in de verzekeringsgeneeskunde: van kennis naar waarde"

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc organiseerde op donderdag 13 december 2012
van 13.00 tot 18.00 uur voor de 6e keer het Muntendam Symposium met als thema: "Valorisatie in de verzekeringsgeneeskunde:
van kennis naar waarde". Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en heeft tot doel verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers en onderzoekers kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

De promotietrajecten van de eerste fase van het KCVG en van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van Instituut Gak naderen de afronding. Dat betekent dat de vruchten van deze noeste arbeid geplukt kunnen worden. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je de meerwaarde zichtbaar? Wat betekent dat voor de verzekeringsarts, voor de cliënt, voor de overheid en voor u?

Tijdens het 6e Muntendam Symposium werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van het krachtenveld waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en de wijze waarop de resultaten tot hun recht (kunnen) komen.

Dit werd afgewisseld met praktische voorbeelden "uit het veld" met commentaar van spelers uit datzelfde veld.

Programma
Download hier het programma

Verslag
Verslag 6e Muntendam Symposium 13-12-2012
Meer informatie over de inhoud van de voordrachten treft u hieronder aan.

Drs. Henk J. Smid, directeur ZonMw
presentatie werd gegeven door Wout Joling, stafmedewerker kwaliteit ZonMw

Organisatie en financiering van wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg. Wat wil de samenleving terugzien van haar investering?

Drs. Stefan P.L. de Jong, onderzoeker Rathenau Instituut

Wat is valorisatie?

Drs. Bert L.R. Cornelius, verzekeringsarts UWV / junior onderzoeker KCVG

Epidemiologie van psychische aandoeningen onder
WIA-aanvragers

Drs. Anneke Huson, onderzoeker en deskundige cliëntenperspectief Welder

Epidemiologie van psychische aandoeningen onder
WIA-aanvragers

Prof. dr. Haije Wind, voorzitter KCVG presentatie over onderzoek van drs. Patricia M. Dekkers, verzekeringsarts UWV / junior onderzoeker KCVG

Kwaliteitsverbetering van het sociaal medisch handelen door de verzekeringsarts bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling na
2 jaar

Drs. Chantal T. Benschop, verzekeringsarts UWV

Kwaliteitsverbetering van het sociaal medisch handelen door de verzekeringsarts bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling na
2 jaar (presentatie niet beschikbaar)

Drs. Jan J.M. Besseling, senior onderzoeker, adviseur, auditor TNO

Variatie in beoordelingen van functionele mogelijkheden door verzekeringsartsen

Drs. Jim W.A. Faas, verzekeringsarts, senior adviseur jurist Bezwaar en Beroep UWV

Variatie in beoordelingen van functionele mogelijkheden door verzekeringsartsen (presentatie niet beschikbaar)

Drs. Elmer P.H. van den Berghaage, directeur Innovatie en Professionalisering SMZ UWV

Valorisatie van verzekeringsgeneeskundige kennis binnen UWV


Symposium commissie KCVG

Dr. Gert van Ekeren
Dr. Frederieke Schaafsma
Dr. Sijrike van der Mei

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen