Muntendam 2010

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Muntendam Symposium verslag 2010

Thema: "De Academische Werkplaats" Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc heeft op maandag 13 december 2010 van 9.30 tot 15.45 uur een 4e Muntendam Symposium georganiseerd met als thema "De Academische Werkplaats", in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en heeft tot doel verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers en onderzoekers kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde. Diverse medische beroepsgroepen die traditioneel los staan van de academische ziekenhuizen werken inmiddels samen met universiteiten. De ontwikkelingen rond deze "Academische Werkplaatsen" werden in het ochtendprogramma belicht.

Programma
Download hier het programma

In de middag werden drie lopende verzekeringsgeneeskundige onderzoeken gepresenteerd, waarbij met name aandacht werd besteed aan het nut voor de praktijk en implementatie.
Het programma bestond uit de volgende presentaties:

Ochtend programma

 

Dr. J. Tuinstra, Coördinator Academische Werkplaats C4Youth

De Academische werkplaats Jeugdgezondheidszorg

Prof. dr. H.E. van der Horst, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde

De Academische werkplaats Huisartsgeneeskunde

Drs. L. Wattel, Coördinator Universitair Netwerk Ouderenzorg

De Academische werkplaats Ouderengeneeskunde

Dr. B. Sorgdrager, Coördinator onderwijs Sociale Geneeskunde UMCG

Onderwijs in de Academische werkplaats
Sociale Geneeskunde

Middag programma

 

Drs. B. Cornelius, Verzekeringsarts en junioronderzoeker KCVG

Screenen op Psychische Aandoeningen onder
WIA-aanvragers

Drs. S.J. Vermeulen, Verzekeringsarts en junioronderzoeker KCVG

Participatieve Reïntegratie in de Arborol

Drs. R. Kok, Verzekeringsarts en junioronderzoeker KCVG

Evidence Based Medicine in de verzekeringsgeneeskunde

Dr. J. Welmers, directie SMZ

Het Centraal Expertise Centrum UWV

Na het symposium om 15.45 uur, in de Aula van de Vrije Universiteit van Amsterdam, bestaat de mogelijkheid tot het bijwonen van de oratie die Prof. dr. J.R. (Han) Anema, verzekeringsarts en bedrijfsarts zal uitspreken naar aanleiding van zijn benoeming tot bijzonder UWV-hoogleraar "Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde" en zijn benoeming tot gewoon hoogleraar "Sociale Geneeskunde in het bijzonder de academisering van de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde" bij VU medisch centrum. Uitgebreid verslag 4e Muntendam Symposium en oratie Prof. dr. J.R. (Han) Anema

Symposium commissie

Dr. Sandra Brouwer
Dr. Jerry Spanjer
Dr. Ton Schellart
Drs. Diederike Holtkamp

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen