• NIEUWS

  * Film Muntendam Symposium

  * 29-10-2021 Oratie
     Sylvia vd Burg

  * 5-11-2021 Oratie
     Frederieke Schaafsma

  Publicaties
  Nationale en Internationale 
    Congressen

 • ONDERZOEK

  Het KCVG voert onderzoek uit dat afgestemd is op kennislacunes binnen het gehele spectrum van de verzekeringsgeneeskundige uitvoeringspraktijk.

  Read More
 • ONDERWIJS

  Het KCVG richt zich op ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het terrein van de verzekeringsgeneeskunde.

  Read More
 • AWP

  UWV en het KCVG hebben gekozen voor de Academische Werkplaats als samenwerkingsvorm tussen universiteit en UWV-regio om de doelstelling van academisering te bereiken. Academisering kunnen we omschrijven als het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk; tussen uitvoerende organisatie en universiteit.

  Read More
 • SAMENWERKING

  Het KCVG stelt samenwerking met andere kennisinstituten en centra zeer op prijs.

  Read More
 • 1 NIEUWS
 • 2 ONDERZOEK
 • 3 ONDERWIJS
 • 4 AWP
 • 5 SAMENWERKING
 • WHY
 • HOW
 • WHAT

Wij gaan voor optimale arbeidsparticipatie

Wij vinden dat mensen met gezondheidsklachten de kans moeten krijgen om te participeren in werk. Waarom? Omdat werk bijdraagt aan gezondheid, kwaliteit van leven en het een zinvolle bijdrage aan de maatschappij kan betekenen. Wij willen er aan bijdragen dat mensen met gezondheidsklachten hun arbeidsmogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Bekijk de introductiefilm 'Why How What'

Door wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde

Wij doen gericht en toegepast onderzoek. Deze onderzoeksprojecten worden door en met professionals in de verzekeringsgeneeskunde uitgevoerd. In academische werkplaatsen vindt uitwisseling van vraag en ontwikkelde kennis plaats. Wij leveren een bijdrage aan onderwijs binnen de verzekeringsgeneeskunde. Wij werken samen met andere kennisinstituten en centra. Zie ook onze strategie in het document “KCVG Fase 3: 2015-2020”
"Visie Bestuur KCVG op vierde fase: 2020-2025"

Bekijk de introductiefilm 'Why How What'

Wij ontwikkelen en onderbouwen

Wij richten ons onder andere op interventies, richtlijnen, vragenlijsten, instrumenten, protocollen, onderwijsprogramma’s en schrijven wetenschappelijke artikelen. Het overzicht van de projecten geeft een overzicht van de ontwikkelde producten en gepromoveerde professionals in de verzekeringsgeneeskunde.

Bekijk de introductiefilm 'Why How What'

gebouwen