Adviesraad KCVG

Adviesraad Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc

Binnen het KCVG is conform het Huishoudelijk Reglement een Adviesraad ingesteld. Hierin zijn belangrijke stakeholders van het KCVG vertegenwoordigd. Het doel van de Adviesraad is om de Programmaraad KCVG te adviseren over de resultaten van lopend onderzoek en onderwerpen in te brengen voor het onderzoeksprogramma. De Adviesraad vormt een intermediair voor maatschappelijke verankering. Verder heeft de Adviesraad een rol als klankbordgroep voor KCVG onderzoekers. Dit houdt met name in het geven van advies over de strategie van implementatie van onderzoeken en het inschakelen van partijen die van belang zijn bij de implementatie. Leden van de Adviesraad kunnen een bemiddelende rol spelen bij het inschakelen van de diverse disciplines die zij vertegenwoordigen.

Op dit moment is de Adviesraad als volgt samengesteld:

 • Dr. Alice Schippers, Disability Studies in Nederland (voorzitter)
 • Dr. Rob Kok, voorzitter NVVG
 • Dr. Kees van Vliet, directeur Kwaliteitsbureau NVAB
 • Prof. dr. Jac van der Klink, strategisch adviseur NSPOH
 • Dr. Harry Michon, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut namens GGZ
 • Mr. Monique Klompé, voorzitter NVvA, AKC
 • Drs. Astrid Blaauw, medisch adviseur en bestuurslid APCV
 • Drs. Monique Tolsma-Piegza, verzekeringsarts/RGA, voorzitter GAV
 • Gert Rebergen, Izare, dwarswerk
 • Mr. Heleen Post, manager afdeling Kwaliteit van Zorg NPCF
 • Dr. Herman Kroneman, lid Programmaraad KCVG, Medisch Adviseur UWV
 • Prof. dr. Haije Wind, lid Programmaraad KCVG

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen